Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 maj 2022, 19:32

Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu (opis)

Comarch odnotował w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 25,5 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 23,8-28,4 mln zł.

Zysk operacyjny grupy Comarch wyniósł w I kw. 42,8 mln zł wobec 46,2 mln zł rok wcześniej, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 65,7 mln zł wobec 67,3 mln zł przed rokiem. Wyniki te są niższe od konsensusu odpowiednio o 6,6 proc. i 5 proc. Średnia prognoz dla EBIT wynosiła 45,8 mln zł, a dla EBITDA 69,2 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w I kw. do 115,7 mln zł z 110,1 mln zł przed rokiem.

Rentowność operacyjna grupy Comarch wyniosła w I kw. 2022 roku 10,3 proc., a rentowność netto 7,8 proc.

Grupa odnotowała w I kw. 416,3 mln zł przychodów wobec 384 mln zł rok wcześniej. Poziom przychodów był zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał wartość 426,1 mln zł.

Spółka podała, że w I kw. 2022 roku struktura rodzajowa przychodów kontynuowała tendencje obserwowane we wcześniejszych okresach. Po raz kolejny najszybciej rosły przychody ze sprzedaży usług, które zanotowały wzrost rdr 12,9 proc. Sprzedaż usług stanowiła 79,2 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy.

Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego spadły o 4 proc. rdr. Wartość przychodów ze sprzedaży software obcego była o 46,3 proc. niższa niż przed rokiem. Wartość sprzedaży wyrobów gotowych była o 245,5 proc. wyższa, a sprzedaż hardware obcego spadła o 58,4 proc. Wartość pozostałej sprzedaży była wyższa rdr o 27,1 proc. - wzrost wynikał przede wszystkim z rozwoju sprzedaży usług medycznych.

Jak podano, w I kw. 2022 roku wartość przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora TMT wyniosła 105,9 mln zł, co oznacza wzrost o 15,5 proc. rdr.

W I kwartale klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości niższej rdr o 9,3 proc.

Sprzedaż rozwiązań ERP do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce odnotowała z kolei kolejny kwartał wzrostu - przychody w tym obszarze zwiększyły się rdr o 25,6 proc. i wyniosły 68,1 mln zł.

Wzrost przychodów wystąpił również w przypadku sprzedaży do klientów z sektora MSP w regionie DACH i wyniósł 10,7 proc.

Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi spadły o 10,6 proc., a w przypadku klientów z sektora przemysłowego wzrosły o 21,9 proc.

Przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych utrzymały w I kw. 2022 roku poziom ubiegłoroczny. W omawianym okresie wzrosły przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego, o 27,5 proc. Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów utrzymały poziom ubiegłoroczny.

W I kwartale 2022 roku grupa Comarch odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Większą dynamikę miały przychody ze sprzedaży zagranicznej, które wzrosły rdr o 10,7 proc. - jak podano - głównie dzięki dobrej sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego.

Sprzedaż zagraniczna stanowiła w I kwartale 2022 roku 59,7 proc. całkowitych przychodów grupy Comarch.

Wartość przychodów ze sprzedaży krajowej wzrosła rdr w I kw. o 5,3 proc. Jak podano, było to spowodowane m.in. wzrostem przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MSP-Polska i do sektora medycznego.

"Na wynik finansowy grupy Comarch w kolejnych okresach istotny wpływ będą miały: koniunktura gospodarcza i sytuacja polityczna na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji konfliktu między Rosją a Ukrainą, dostępność wykwalifikowanych pracowników o profilu informatycznym, a także rosnące koszty pracy i danin publicznoprawnych" - podano w raporcie.

W I kw. 2022 roku wielkość zatrudnienia w grupie Comarch zwiększyła się o 38 osób.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w pierwszym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

1Q2022wynikikons.różnicar/rq/q
Przychody416,3426,1-2,3%8,4%-19,5%
EBITDA65,769,2-5,0%-2%-26,2%
EBIT42,845,8-6,6%-7,3%-30,8%
zysk netto j.d.32,425,527,2%24,3%-9,0%
marża EBITDA15,8%16,2%-0,45-1,75-1,42
marża EBIT10,3%10,8%-0,47-1,75-1,67
marża netto7,8%6,0%1,810,990,90

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP Biznes. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP Biznes zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

(PAP Biznes), #CMR

sar/ asa/

Zobacz także: ComArch SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości