Luka płacowa, ochrona sygnalistów, praca zdalna i hybrydowa były głównymi tematami X edycji Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2022, 20:26

Luka płacowa, ochrona sygnalistów, praca zdalna i hybrydowa były głównymi tematami X edycji Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG

W dniach 17-18 maja odbył się X Kongres HR Spółek Giełdowych SEG. Rozmawiano o luce płacowej, ochronie sygnalistów, zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi, efektywnych formach zatrudniania menedżerów, motywowaniu, pracy zdalnej i hybrydowej, kradzieży know-how oraz nowoczesnych miejscach pracy.

Kongres rozpoczął panel o Gender Pay Gap, czyli luce płacowej. W dyskusji rozmawiano o tym, czym jest luka płacowa, jak ją obliczyć i dlaczego należy to zrobić, czym jest (skorygowana) luka płacowa, dlaczego warto ją wyeliminować, jak to zrobić.

W kolejnej dyskusji panelowej, która dotyczyła związku działu HR z sygnalistami, rozmawiano o tym, czy istnieje jeden właściwy model roli HR w rozpoznawaniu zgłoszeń od sygnalistów.

Kolejna debata została poświęcona zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi i dotyczyła compliance, specyfiki banków i sektora finansowego, relacji ze związkami zawodowymi w spółce publicznej.

Czwarty panel poświęcony był efektywnym formom zatrudniania kadry menedżerskiej i kluczowych specjalistów po wejściu w życie Polskiego Ładu. W rozmowie dokonano przeglądu form zatrudnienia kadry managerskiej i kluczowych specjalistów, implikacji podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z poszczególnymi tytułami prawnymi, poziomu obciążeń publicznoprawnych pod kątem zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

"Polski Ład to m.in. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, jak również objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu i prokurentów pełniących funkcję na podstawie powołania i odrębnie wynagradzanych z tego tytułu. Zmiany te sprawiły, że kadra menedżerska poszukuje efektywniejszego modelu zatrudnienia. W kontekście zaś możliwości zastosowania preferencyjnych stawek zryczałtowanego podatku dochodowego przez niektóre zawody kadra menedżerska rezygnuje z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na rzecz bardziej elastycznych form współpracy takich jak umowa B2B. Popularność zyskały też formy zatrudnienia polegające na rozróżnieniu czynności zarządczych - wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego - od innych - wykonywanych na podstawie umowy B2B" - powiedział Michał Wodnicki, Partner w zespole podatkowym CRIDO.

Kolejną kwestią było tworzenie zgranego i zmotywowanego zespołu, jak zadbać o pracowników w kontekście nowych wyzwań i przedefiniowanych oczekiwań, jak wspierać ich zdrowie, samopoczucie i dbać o work-life balance, jak redukować stres oraz pierwsze symptomy wypalenia zawodowego, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii i chorobom cywilizacyjnym.

Omówione zostały też wyzwania oraz dobre praktyki związane z ludźmi w firmie w dobie pandemii, pracy zdalnej i hybrydowej oraz tzw. Great Resignation. W tej części słuchacze poznali odpowiedzi na pytania, jak zatrzymać talenty w firmie w dobie „Great resignation”, jak budować lub odbudowywać zaangażowanie pracowników w czasach pandemii/pracy zdalnej/hybrydowej.

Następnie omówiona została problematyka kradzieży know-how przez pracowników, o typowych przypadkach kradzieży, o tym jak zapobiegać oraz jak reagować w takich przypadkach.

W dyskusji o nowoczesnych miejscach pracy rozmawiano o wzmocnieniu procesu onboardingu, zaangażowaniu pracowników, a także najlepszych praktykach przy tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. PAP Biznes był patronem medialnym wydarzenia. (PAP Biznes)

pr/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości