Dom Development publikuje strategię ESG. Zapowiada m.in. redukcję emisji CO2 oraz parytet płci w zarządzie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 cze 2022, 11:57

Dom Development publikuje strategię ESG. Zapowiada m.in. redukcję emisji CO2 oraz parytet płci w zarządzie

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. przedstawiła strategię ESG DOM 2030, w której zapowiada m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r., wdrożenie idei 15-minutowego miasta w 90% projektów, a także spełnienie 30-procentowego parytetu płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

Strategia ESG DOM 2030 opiera się na trzech filarach: 1) DOM w zgodzie z naturą, czyli minimalizacja wpływu na środowisko i wspieranie miejskiej bioróżnorodności; 2) DOM to ludzie, czyli wspieranie lokalnych społeczności przez tworzenie wysokiej jakości tkanki miejskiej sprzyjającej integracji; 3) DOM na solidnych fundamentach, oznaczający dbałość o najwyższe standardy ładu korporacyjnego i transparentną komunikację ze wszystkimi interesariuszami.

Grupa Dom Development – deweloper działający w głównych aglomeracjach kraju: w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie oraz w Trójmieście (pod marką Euro Styl) – jest od lat liderem segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie.

Staramy się spełniać najwyższe standardy w każdym aspekcie naszego funkcjonowania. Zrównoważony rozwój współgra z naszą filozofią działania, którą charakteryzuje wysoka jakość i myślenie w perspektywie długoterminowej. Chcemy w sposób odpowiedzialny budować tkankę miejską głównych polskich aglomeracji, tak aby były przyjaznym miejscem do życia zarówno dla naszych klientów, jak i przyszłych pokoleń – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Strategia DOM 2030 to z jednej strony usystematyzowanie naszych dotychczasowych działań z obszaru ESG, a z drugiej dokument kierunkowy, nadający ton naszej strategii biznesowej na najbliższe lata. W ślad za jej publikacją, wdrażamy w Grupie kompleksowy system raportowania zrównoważonego rozwoju. Począwszy od raportu za rok 2022, będziemy mierzyć osiągnięcia i przedstawiać je naszym interesariuszom zgodnie z międzynarodowymi standardami – dodaje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

DOM w zgodzie  naturą

Grupa Dom Development stara się realizować swoje projekty w zgodzie z naturą. Dzięki tej filozofii funkcjonowania deweloperowi udało się m.in. posadzić ponad 640 tys. drzew i krzewów, zredukować emisję CO2 o 751 ton, a także wykonać ponad 54,5 tys. m2 zielonych dachów oraz blisko 18 tys. m2 ogrodów deszczowych.

Grupa Dom Development od lat ceniona jest za realizowanie przemyślanych wieloetapowych projektów mieszkaniowych. Jednocześnie w spójny sposób uzupełniamy miejskie tereny już zurbanizowane, tym samym zapobiegając deglomeracji, czyli szkodliwemu zjawisku rozlewania się miast. W każdej z naszych inwestycji stosujemy rozwiązania ekologiczne, które zebraliśmy w naszej strategii ESG, stawiając przed sobą jednocześnie kolejne ambitne cele w tym zakresie – informuje Mikołaj Konopka, Członek Zarządu Dom Development S.A. i Prezes Zarządu Euro Styl S.A., odpowiedzialny za zrównoważony rozwój w Grupie Dom Development S.A.

Dom Development dba o środowisko także podczas realizacji swoich inwestycji, wdrażając zasady gospodarki obiegu zamkniętego, czy zwiększając wykorzystanie energii odnawialnej na budowach. Grupa zobowiązuje się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 30% w przeliczeniu na lokal w budowie do roku 2030 w porównaniu do 2021 r.

DOM to ludzie

Już ponad 130 tys. osób mieszka na osiedlach Dom Development. Jest to więcej niż liczba mieszkańców takich miast jak np. Płock, czy Opole.

Większość naszych inwestycji spełnia już dziś kryteria miasta 15-minutowego, jednak dodatkowo w Strategii DOM 2030 zobowiązujemy się aktywnie działać na rzecz zapewnienia mieszkańcom naszych osiedli dostępu do szerokiego spektrum usług – mówi Mikołaj Konopka, Członek Zarządu Dom Development S.A. i Prezes Zarządu Euro Styl S.A., odpowiedzialny za zrównoważony rozwój w Grupie Dom Development S.A.

Ważna jest dla nas współpraca z artystami, dzięki czemu wprowadzamy sztukę do przestrzeni miejskiej podnosząc jej jakość. Wspieramy także inicjatywy integrujące społeczności lokalne oraz projekty kulturalne, sportowe i edukacyjne – dodaje Mikołaj Konopka, Członek Zarządu Dom Development S.A. i Prezes Zarządu Euro Styl S.A.

Dom Development w swojej strategii uwzględnia zróżnicowane potrzeby mieszkańców osiedli, czego przykładem jest opracowywany właśnie program wykończeniowy: Mieszkanie dla seniora, zwiększający komfort i bezpieczeństwo samodzielnego mieszkania osób z czasowymi lub trwałymi ograniczeniami sprawności.

DOM na solidnych fundamentach

Grupa Dom Development to dojrzała organizacja, zarządzana zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ładu korporacyjnego, która od 26 lat obecna jest na rynku mieszkaniowym w Polsce. Dodatkowo Dom Development od 16 lat jest cenioną przez inwestorów spółką z GPW, z aktywami o wartości przeszło 4 mld zł.

Dom Development w swojej strategii ESG stawia także na różnorodność.

Staramy się zapewniać równe szanse wszystkim naszym pracownikom oraz korzystać ze zróżnicowania ich doświadczeń. Dbamy o zachowanie lokalnej perspektywy na każdym z naszych rynków. Dążymy do wyrównania proporcji płci we władzach naszej Grupy, a w zarządach każdej z naszych spółek deweloperskich zasiadają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Do 2026 roku chcemy osiągnąć 30% udział kobiet w Zarządzie Dom Development S.A. – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Źródło: Spółka, #DOM

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości