GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022B spółki CAVATINA HOLDING S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 cze 2022, 18:13

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022B spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Uchwała Nr 650/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022B spółki CAVATINA HOLDING S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii P2022B spółki CAVATINA HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Cavatina Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości