GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki STS HOLDING | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 cze 2022, 12:25

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki STS HOLDING

Uchwała Nr 648/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki STS HOLDING S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 144.960 (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki STS HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 czerwca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki STS HOLDING S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLSTSHL00012”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: STS Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości