Rafako otrzymało arbitrażowy wyrok częściowy dot. umowy na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2022, 09:12

Rafako otrzymało arbitrażowy wyrok częściowy dot. umowy na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie

Rafako otrzymało wyrok częściowy wydany przez sąd polubowny - trybunał arbitrażowy w sprawie sporu dotyczącego umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie - podała spółka w komunikacie.

Na mocy wyroku rozstrzygnięto m.in., że zamawiający (Vilniaus Kogeneracin Jgain) jest uprawniony do kar umownych z tytułu opóźnienia spółki w wykonaniu prac będących przedmiotem umowy oraz był uprawniony do tego, by żądać od KUKE i Generali wypłat z gwarancji.

Zarząd Rafako poinformował, że rozstrzygnięcie w kwestii wypłat z gwarancji nie skutkuje koniecznością zapłaty przez spółkę na rzecz zamawiającego, bowiem miała już miejsce wypłata przez KUKE i Generali.

"Jednocześnie, emitent podtrzymuje stanowisko (...), iż wierzytelności KUKE oraz Generali wobec emitenta, a związane z wypłatą na rzecz zamawiającego, są objęte prawomocnie zatwierdzonym układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta" - napisano.

Zarząd wyjaśnił, że w zakresie, w którym w wyroku rozstrzygnięto daną kwestię - bez zastrzeżenia, iż będzie ona przedmiotem wyroku końcowego, wyrok jest ostateczny (jako wyrok sądu arbitrażowego). Spółce przysługuje jednak prawo wniesienia skargi o uchylenie wyroku, jako wyroku sądu polubownego, do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie lub żądania ustalenia, że wyrok jest nieważny.

Decyzję o wniesieniu odpowiedniego środka lub odstąpieniu od jego wnoszenia, Rafako podejmie po szczegółowym przeanalizowaniu uzasadnienia wyroku.

(PAP Biznes), #RFK

doa/

Zobacz także: Rafako SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości