Makrowskaźniki MF będą górną granicą poziomu wzrostu taryf wodno-kanalizacyjnych - IGWP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2022, 12:41

Makrowskaźniki MF będą górną granicą poziomu wzrostu taryf wodno-kanalizacyjnych - IGWP

Makrowskaźniki MF będą stanowić górną granicę poziomu wzrostu taryf wodno-kanalizacyjnych - podała Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" po spotkaniu z Wodami Polskimi w sprawie ponownej weryfikacji taryf.

Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowną weryfikację procesu taryfikacji.

"To co najważniejsze, że udało nam się wypracować wstępny Katalog przyczyn, z powodu których wnioski mogą być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki oraz określiliśmy dokumenty źródłowe makrowskaźników (głównie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów), które stanowić będą graniczne poziomy wzrostu taryf w ich poszczególnych elementach" - podała IGWP.

"Do głównych przyczyn, wpływających na konieczność szybkiej korekty taryf, zaliczyliśmy wzrost energii elektrycznej i gazu, wzrost cen materiałów eksploatacyjnych, inflację (określając jej referencyjny poziom), konieczność wzrostu płac (w oparciu o ściśle określone zasady i wskaźniki) oraz szereg innych elementów. Uznaliśmy, iż te wnioski o zmiany taryf, które skupią się na kilku wyżej wymienionych elementach mają szansę na bardzo szybkie ich procedowanie, co nie znaczy, że pozostałe wnioski nie zostaną rozpatrzone. Tyle tylko, że podlegać będą bardziej wnikliwej, a tym samym dłuższej procedurze analiz" - dodano. (PAP Biznes)

map/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości