Ryvu Therapeutics spłaci pożyczkę z EBI przychodami z umów partneringowych; środki trafią na RVU120 i inne projekty (wywiad) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sie 2022, 12:37

Ryvu Therapeutics spłaci pożyczkę z EBI przychodami z umów partneringowych; środki trafią na RVU120 i inne projekty (wywiad)

Ryvu Therapeutics zakłada, że spłaci pożyczkę z EBI przychodami z przyszłych umów partneringowych oraz kamieni milowych. Możliwe, że start spłaty nastąpi, gdy RVU120 będzie już zarejestrowany do sprzedaży – poinformował PAP Biznes prezes Paweł Przewięźlikowski. Jak dodał, pieniądze trafią zarówno na RVU120, jak i projekty przedkliniczne oraz te w fazie odkrycia.

Ryvu Therapeutics podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę finansowania. Środki te zostaną udostępnione w ramach finansowania venture debt, dostosowanego do specyficznych potrzeb finansowych szybko rozwijających się, innowacyjnych firm. W ramach umowy bank zobowiązał się do udzielenia spółce kredytu w maksymalnej wysokości 22 mln euro (ok. 103,2 mln zł).

„Uruchomiony przez Europejski Bank Inwestycyjny tzw. instrument finansowania dłużnego wysokiego ryzyka został stworzony dla takich spółek jak nasza. To element strategii i misji banku. Głównym instrumentem pozyskiwania funduszy na badania i rozwój dla spółek biotechnologicznych są emisje akcji albo umowy partneringowe - po pieniądze z emisji warto sięgać, kiedy koniunktura na rynku kapitałowym jest dobra i kiedy ten kapitał nie jest drogi. Obecnie koszt kapitału jest dość wysoki, dlatego tego typu finansowanie dłużne jest atrakcyjne” – powiedział PAP Biznes prezes Paweł Przewięźlikowski.

Jak wskazał, pozyskane finansowanie spółka zamierza przeznaczyć na rozwój całego pipeline'u – pieniądze trafią zarówno na rozwój RVU120, jak i projektów przedklinicznych oraz w fazie odkrycia.

Spółka podała, że finansowanie z EBI będzie wypłacone w trzech transzach (transze A i B w wysokości 8 mln euro oraz transza C w wysokości 6 mln euro), w miarę postępów w pracach badawczych spółki.

Wypłata transzy A uzależniona jest od dostarczenia przez spółkę zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy oraz wyemitowania przez spółkę na rzecz EBI warrantów subskrypcyjnych. Warunkami wypłaty transzy B jest pomyślne rozpoczęcie badania klinicznego II fazy RVU120 w badaniu AML/MDS, rozwój co najmniej jednego projektu badawczego spółki do etapu badań bezpośrednio poprzedzających wprowadzenie związku do fazy klinicznej lub zawarcia umowy partneringowej oraz uzyskanie dodatkowego finansowania w wysokości co najmniej równej kwocie wykorzystanej w ramach transzy B, pochodzącego z innych źródeł finansowania.

Z kolei transza C jest uzależniona od postępu badania II fazy RVU 120 w AML/MDS w postaci rekrutacji co najmniej dziesięciu pacjentów oraz uzyskania przez spółkę dodatkowego finansowania w wysokości co najmniej 10 mln euro pochodzącego z obecnych lub przyszłych umów partneringowych lub umów o współpracę naukową.

Czas spłaty każdej z transz wynosi 5 lat od momentu jej wypłacenia.

„Zakładamy, że Ryvu spłaci pożyczkę przede wszystkim z wygenerowanych w przyszłości przychodów – nowych umów partneringowych oraz kamieni milowych. W przypadku, w którym udałoby nam się zrealizować nasze ambitne plany, zaciągniętą pożyczkę będziemy zaczynać spłacać w momencie, w którym RVU120 powinien być już zarejestrowany do sprzedaży na globalnych rynkach" – powiedział prezes Przewięźlikowski.

Jak wskazał, wsparcie EBI jest dla spółki bardzo istotne, jednak firma w najbliższych latach będzie korzystać również z innych źródeł finansowania.

„Mamy trochę gotówki na koncie, w tym otrzymane w ostatnich dniach 14 mln zł opłaty wstępnej w związku z podpisaną umową z Exelixis. Liczymy również na kolejne kamienie milowe w naszych projektach, od Menarini, Galapagos i Exelixis. Będziemy również dążyli do podpisywania kolejnych umów partneringowych” – powiedział prezes.

Poinformował również, że głównym argumentem, który przekonał EBI do wsparcia Ryvu jest projekt RVU120 - potencjalny lek na ostrą białaczkę szpikową i guzy lite, który wykazuje oznaki skuteczności w badaniach z udziałem pacjentów.

„Jedną z misji EBI jest dofinansowywanie firm biotechnologicznych opracowujących leki na choroby rzadkie, dla których nie istnieją skuteczne metody leczenia. Ostra białaczka szpikowa AML jest jedną z takich chorób” – powiedział Przewięźlikowski.

Spółka prowadzi aktualnie w ramach projektu RVU120 dwa badania I fazy - w AML/HR-MDS (ostra białaczka szpikowa, syndrom mielodysplastyczny wysokiego ryzyka) oraz w guzach litych.

„Zakładamy, że na początku przyszłego roku uruchomimy badanie fazy II. M.in. w związku z tym, że RVU120 uzyskał od FDA status potencjalnego leku sierocego, dostrzegamy potencjał, aby lek trafił na rynek szybciej niż po zakończeniu fazy III badań klinicznych. Dlatego zależy nam, aby jak najdłużej rozwijać go samodzielnie i dać akcjonariuszom Ryvu szansę, aby stali się kluczowymi beneficjentami tego projektu. Rozumiem przez to samodzielną rejestrację RVU120” – powiedział prezes Przewięźlikowski.

„To, czy nam się to uda – w wymiarze finansowym – zależeć będzie głównie od warunków przyszłych umów partneringowych, tempa postępów w projektach, które już obecnie rozwijane są przez naszych partnerów oraz koniunktury na krajowym i amerykańskim rynku kapitałowym” – dodał.

Prezes wskazał, że spółce zależy, by jak najdłużej rozwijać RVU120 samodzielnie, zachowując pełnię praw do projektu, ale firma dopuszcza także alternatywne - obniżające ryzyko spółki - scenariusze.

„W średnim terminie, kiedy wygenerowane zostaną dodatkowe dane z projektu, możemy dążyć do zawarcia jakiegoś partnerstwa regionalnego, np. sprzedać prawa na region Azji, czy Stanów Zjednoczonych. W skrajnym przypadku możemy sprzedać całość praw do projektu. Nie jest to jednak nasz priorytet. Preferujemy samodzielny rozwój i rejestrację" – dodał.

Spółka planuje zaprezentować kolejne wyniki RVU120 na dwóch konferencjach, które będą miały miejsce w IV kwartale.

„W październiku chcemy ujawnić cząstkowe dane z badania w guzach litych, a w grudniu dalsze, być może już ostateczne wyniki po I fazie badań w AML/MDS. Mamy powody do optymizmu” – powiedział prezes Przewięźlikowski.

Ryvu Therapeutics, poza będącym w fazie klinicznej RVU120, prowadzi także projekty w fazie przedklinicznej i fazie odkrycia.

"Uwaga inwestorów w Polsce często koncentruje się na projektach klinicznych, ale wielu dobrych rzeczy można spodziewać się także po projektach w fazie odkrycia i przedklinicznych. Mamy największy w kraju zespół pracujący nad innowacyjnymi lekami w onkologii. Jego zdecydowana większość skupia się obecnie na projektach z obszaru syntetycznej letalności – PRMT5 i WRN. Na te projekty wydajemy obecnie zbliżone kwoty jak na RVU120. W kolejnych miesiącach będziemy starali się przekazać informacje, które pozwolą lepiej zrozumieć ich potencjał" – powiedział prezes.

Sara Borys

(PAP Biznes), #RVU

sar/ osz/

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości