Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w II kw. 2,18 mld zł wobec konsensusu 2,52 mld zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sie 2022, 17:57

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w II kw. 2,18 mld zł wobec konsensusu 2,52 mld zł (opis)

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2022 roku 2,176 mld zł wobec 3,133 mld zł w pierwszym kwartale tego roku i wobec 2,705 mld zł w II kwartale 2021 r. - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik okazał się niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2,518 mld zł skorygowanej EBITDA.

Oczekiwania rynkowe dla skorygowanego wyniku EBITDA wahały się od 2,415 mld zł do 2,627 mld zł. Mediana wynosiła 2,497 mld zł.

Przychody grupy KGHM wyniosły 8,933 mld zł wobec 9,04 mld zł oczekiwanych przez rynek i wobec 8,993 mld zł w I kwartale.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 2,28 mld zł wobec 1,9 mld zł w I kwartale tego roku. Analitycy oczekiwali tymczasem, że spółka zanotuje zysk netto na poziomie 1,129 mld zł.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w drugim kwartale 2022 r. wyniósł 1.515 mln zł wobec 1.924 mln zł w pierwszym kwartale. Przychody spółki wyniosły 7.656 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w II kwartale - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM - wyniósł 333 mln zł wobec 821 mln zł w I kwartale. Przychody spółki wyniosły 744 mln zł.

KGHM International wypracował w drugim kwartale 213 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 361 mln zł zysku kwartał wcześniej. Przychody spółki wyniosły 740 mln zł.

Gotówkowy koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w drugim kwartale w KGHM Polska Miedź wynosił 2,42 USD/funt, w KGHM International 1,77 USD/funt, a w Sierra Gorda 1,41 USD/funt.

W pierwszym półroczu 2022 r. przychody grupy KGHM wzrosły o 23,6 proc. rdr do 17,926 mld zł.

Skorygowana EBITDA grupy wyniosła w pierwszej połowie tego roku 5,309 mld zł wobec 5,313 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 4,18 mld zł wobec 3,72 mld zł rok wcześniej.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej grupy KGHM wyniosły w pierwszym półroczu 1.590 mln zł wobec 2.317 mln zł przed rokiem. W II kwartale wyniosły minus 135 mln zł wobec plus 1.725 mln zł w I kwartale tego roku.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia grupy na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 6.036 mln zł. Wysokość wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów grupy wzrosła o 739 mln zł w stosunku do końca 2021 r. i na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 2.620 mln zł.

Nakłady na inwestycje rzeczowe KGHM Polska Miedź wyniosły w I półroczu 1.129 mln zł i były 9 proc. wyższe rdr.

KGHM podał w raporcie, że średnie notowania miedzi cash settlement w I półroczu 2022 r. na LME wyniosły 9.761 USD/t i były o ponad 7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy osiągnęły średnio 9.092 USD/t.

(PAP Biznes), #KGH

pel/ ana/

Zobacz także: KGHM Polska Miedź SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości