KUKE i Bank Pekao zapewnią eksporterom finansowanie inwestycyjne | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sie 2022, 16:11

KUKE i Bank Pekao zapewnią eksporterom finansowanie inwestycyjne

Firmy eksportujące towary lub usługi, bądź planujące międzynarodową ekspansję mogą liczyć w Banku Pekao S.A. na atrakcyjne warunki finansowania ich krajowych inwestycji dzięki umowie banku z KUKE, która będzie gwarantować spłatę takich kredytów.

Porozumienie między obiema instytucjami umożliwia gwarantowanie przez KUKE spłaty do 80 proc. wartości kredytów udzielonych przez Bank Pekao eksporterom na ich inwestycje podejmowane w Polsce. Oznacza to, że bank może istotnie zwiększyć skalę finansowania swoich klientów przy niezmienionych współczynnikach ekspozycji na ryzyko. Dodatkowo przy takim finansowaniu i ścisłej współpracy pracowników banku z eksporterami, wypracowana zostaje optymalna struktura transakcji. Bank uwzględnia aktualną sytuację, strategię oraz potrzeby eksporterów, oferując „uszyty na miarę” produkt.

– Choć niepewna sytuacja na globalnych rynkach nie jest komfortowa dla długoterminowego inwestowania, to zachęcamy firmy do podejmowania przedsięwzięć nastawionych na rozwój ich potencjału eksportowego. Po okresie spowolnienia wróci koniunktura, którą warto będzie wykorzystać, a polscy producenci posiadają ciągle liczne przewagi konkurencyjne, zwiększające ich szanse w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. Bank Pekao jest liderem w finansowaniu polskiego biznesu, w szczególności firm nastawionych na ekspansję na zagranicznych rynkach i chętnie będziemy kredytować dobrze rokujące projekty inwestycyjne eksporterów – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Gwarancja spłaty kredytów przeznaczonych na rozbudowę potencjału eksportowego stanowi jedno z kluczowych rozwiązań z systemu wsparcia eksportu KUKE wprowadzonego w ubiegłym roku. Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem dotychczasowej działalności eksportowej lub firmy, które planują oferowanie swoich towarów lub usług na zagranicznych rynkach, mogą otrzymać na ten cel kredyty inwestycyjne, których spłatę zagwarantuje KUKE. Instrumenty te wyposażone są w gwarancje Skarbu Państwa. Dodatkowe zabezpieczenie sprawia, że przedsiębiorcy mogą na atrakcyjnych warunkach sfinansować inwestycję, której celem jest zwiększenie lub stworzenie możliwości produkcyjnych towarów przeznaczonych na eksport, np. wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn.

– Od kilku lat blisko współpracujemy z Bankiem Pekao i w tym czasie udało nam się zrealizować wiele transakcji na rzecz polskich eksporterów z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów zabezpieczających. Teraz dochodzi kolejne rozwiązanie, które może fundamentalnie wzmocnić pozycję naszych firm na światowych rynkach. Za sprawą gwarancji inwestycyjnych KUKE partnerująca nam instytucja finansowa nie musi tworzyć znaczących rezerw, dzięki czemu może nawet pięciokrotnie zwiększyć swoje zaangażowanie w finansowanie eksporterów bez wystawiania się na większe ryzyko. Może również wydłużyć okres kredytowania nawet do 14 lat. To ogromna szansa nie tylko dla eksporterów, ale też i banków, które w sytuacji zacieśnienia monetarnego przewidują zmniejszenie popytu na środki finansowe ze strony klientów. Do tej pory niewiele agencji kredytów eksportowych, takich jak KUKE, zaproponowało w swojej ofercie rozwiązania wspierające eksporterów już w momencie ich wzrostu na lokalnym rynku. Z takim wsparciem naprawdę warto planować szerszą aktywność na zagranicznych rynkach, które w dłuższym okresie dają większe możliwości rozwoju – podkreśla Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość spłaty wynosi 14 lat. Dodatkowym warunkiem są obecne lub planowane przychody z działalności eksportowej osiągające 20 proc. całości sprzedaży w okresie 3 lat.

O spółce PEO:

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Źródło: Spółka, #PEO

Zobacz także: Bank Pekao SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości