GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 4MASS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2022, 18:30

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 4MASS S.A.

Uchwała Nr 895/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 4MASS S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki 4MASS S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PL4MASS00011”, w związku z ich połączeniem (scaleniem), Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w okresie od dnia 6 października 2022 r. do dnia 19 października 2022 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki 4MASS S.A., o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 5 października 2022 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki 4MASS S.A., nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości