PKN Orlen i PKO BP zawarły transakcję swapu przychodu całkowitego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2022, 18:08

PKN Orlen i PKO BP zawarły transakcję swapu przychodu całkowitego

PKN Orlen zawarł z PKO BP transakcję swapu przychodu całkowitego (Total Return Swap), w odniesieniu do której instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji spółki. Akcje te zostały nabyte przez PKO BP od Skarbu Państwa - podały spółki w komunikatach.

W ramach TRS PKN Orlen będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz PKO BP kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej wolumenem sprzedaży uzyskanej przez PKO BP w wyniku zbycia akcji na rzecz podmiotów trzecich ceny nabycia akcji od Skarbu Państwa lub będzie uprawniony do otrzymania od PKO BP kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej sprzedaży ceny początkowej.

Transakcja TRS obowiązuje przez okres jednego miesiąca, a ponadto PKO BP jest uprawnione do wcześniejszego jej zakończenia w razie zbycia wszystkich akcji. W takim przypadku PKN Orlen może być zobligowany do zapłaty na rzecz PKO BP opłaty za wcześniejsze zakończenie transakcji (break fee).

Zawarcie transakcji jest związane z planowanym połączeniem PKN Orlen z PGNiG.

"Zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę, Skarb Państwa zbył akcje na rzecz PKO BP, które - ze względu na zastosowanie limitów koncentracji uniemożliwiających PKO BP ponoszenie ryzyka ekonomicznego związanego z wahaniami kursu akcji spółki - musi zabezpieczyć ekspozycję na akcje poprzez zawarcie transakcji TRS na warunkach spełniających określone wymogi wskazane w Rozporządzeniu CRR.

(PAP Biznes), #PKN

doa/ gor/

Zobacz także: PKN Orlen SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości