Rząd planuje ustanowienie minimalnego wskaźnika waloryzacji w wysokości 250 zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 paź 2022, 17:13

Rząd planuje ustanowienie minimalnego wskaźnika waloryzacji w wysokości 250 zł

Rząd planuje ustanowienie minimalnego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w wysokości 250 zł - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

"W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były przedmiotem licznych zmian idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Pomimo tego, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania" - napisano.

"W związku z tym, w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - dodano.

Zmiany te będą polegały w szczególności na:

- podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

"Proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach" - napisano. (PAP Biznes)

map/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości