GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2023, 19:51

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033

Uchwała Nr 276/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że na podstawie § 25 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego dopuszczone są następujące obligacje skarbowe:

1) OH1025, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 25/2023 Ministra Finansów z dnia 17 marca 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 października 2025 r.,

2) OH1127, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 26/2023 Ministra Finansów z dnia 17 marca 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 listopada 2027 r.,

3) OH0728, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 27/2023 Ministra Finansów z dnia 17 marca 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 lipca 2028 r.,

4) OH0533, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 28/2023 Ministra Finansów z dnia 17 marca 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 maja 2033 r.,

5) OH1033, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 29/2023 Ministra Finansów z dnia 17 marca 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 października 2033 r.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 3 kwietnia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe, o których mowa w § 1:

a) OH1025, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 kwietnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000115283”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami OK1025,

b) OH1127, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 kwietnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000114559”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami WZ1127,

c) OH0728, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 kwietnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000115192”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami PS0728,

d) OH0533, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 kwietnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000115028”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami WZ0533,

e) OH1033, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 kwietnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000115291”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami DS1033;

2) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OK1025”;

3) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WZ1127”;

4) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 3), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PS0728”;

5) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 4), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WZ0533”;

6) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 5), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DS1033”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości