GPW: w w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii PPO spółki GHELAMCO INVEST | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2023, 19:53

GPW: w w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii PPO spółki GHELAMCO INVEST

Uchwała Nr 277/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii PPO spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii PPO, oznaczonymi kodem „PLGHLMC00461”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót giełdowy tymi obligacjami na Catalyst – od dnia 29 marca 2023 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 marca 2023 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia 29 marca 2023 r. zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości