GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GAMIVO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2023, 18:03

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GAMIVO S.A.

Uchwała Nr 1053/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GAMIVO S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.007.500 (jeden milion siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GAMIVO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości