Skrót wiadomości, piątek, 29 września, 21.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2023, 21:03

Skrót wiadomości, piątek, 29 września, 21.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Na koniec roku inflacja może spaść poniżej 6 proc. - ocenił w piątek w rozmowie z Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że podejrzewa, iż stopy procentowe będą dalej spadać.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. wzrosły rdr o 8,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS szacuje zbiory zbóż w 2023 r. na około 35,2 mln ton, tj. o około 1 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych - podał GUS w komunikacie.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec II kw. 2023 r. wyniosła minus 236.547 mln euro wobec minus 217.740 mln euro na koniec I kw. 2023 r., po korekcie - podał Narodowy Bank Polski.

Szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów w II kw. wyniosła ok. 21 proc. - podał NBP w raporcie poświęconym sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, we wrześniu spadł do 67,8 pkt. z 68,0 pkt. miesiąc wcześniej - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

We wrześniu nastąpiło lekkie pogorszenie nastrojów konsumentów w Polsce - wynika z barometru GfK.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 4,3 proc. we wrześniu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 4,5 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,7 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,7 proc. wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w sierpniu spadła o 1,2 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm +0,5 proc. wobec -0,8 proc. miesiąc wcześniej.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w II kw. wzrósł o 0,2 proc. kdk - podano w drugim, ostatnim wyliczeniu Krajowego Biura Statystycznego. Na rynku szacowano, że PKB w I kw. wyniesie 0,2 proc. wobec +0,2 proc. we wstępnym odczycie.

Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 3,5 proc. rdr, wobec 3,4 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 3,3 proc. i konsensusu na poziomie 3,5 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. mdm, po wzroście o 0,9 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,8 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,5 proc. mdm.

Zapasy amerykańskich hurtowników w sierpniu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu USA. Oczekiwano -0,2 proc.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w sierpniu wzrosła o 7 proc. rdr, podczas gdy poprzednio wzrosła o 7 proc., po korekcie z 6,8 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się rdr +6,6 proc.

Produkcja przemysłowa w Japonii w sierpniu pozostała bez zmian mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu we wstępnym wyliczeniu. Rynek oczekiwał -0,8 proc. wobec -1,8 proc. w poprzednim miesiącu.

W Japonii stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 2,7 proc. wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,6 proc.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić w październiku dwa przetargi sprzedaży obligacji, w dniu 10 października z podażą 4-9 mld zł oraz w dniu 23 października z podażą 5-11 mld zł - podał resort finansów w komunikacie. Przetargi zamiany obligacji skarbowych nie są planowane.

W IV kw. 2023 r. Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzać trzy-cztery przetargi sprzedaży obligacji z łączną podażą na poziomie 25-35 mld zł - podał resort finansów w komunikacie. W IV kw. możliwe jest przeprowadzenie jednego-dwóch przetargów zamiany. Możliwe są też emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje przeprowadzić w IV kw. 2023 r. pięć przetargów sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w dniach: 5 i 18 października, 9 i 22 listopada oraz 7 grudnia - podał bank w komunikacie.

W sierpniu 2023 r. udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach spadł o 1,2 mld zł mdm i wyniósł 134,8 mld zł - poinformował w komunikacie resort finansów.

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września wynosi ok. 110 mld zł - poinformował w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W sierpniu 2023 r. wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych spadła o 7,2 proc. mdm do 1.079,6 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

W sierpniu 2023 r. udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach spadł o 1,2 mld zł mdm i wyniósł 134,8 mld zł - poinformował w komunikacie resort finansów.

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w II kw. 2023 r. do 370.964 mln euro z 354.181 mln euro w I kw. 2023 r., po korekcie z 352.334 mln euro - podał Narodowy Bank Polski.

Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kw. 2023 roku wyniosła 1.181 mln euro vs nadwyżki 5.089 mln euro po I kw. 2023 r., po korekcie z 5.476 mln - podał Narodowy Bank Polski.

SPÓŁKI

Tauron szacuje, że rozporządzenie MKiŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną obniży wynik EBITDA grupy w II półroczu 2023 roku o 536 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie 266 stacji paliw w Austrii - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

MCI Capital chce przeznaczyć na zakup nowych spółek do portefa około 2 mld zł do 2025 roku - poinformował PAP Biznes prezes MCI Tomasz Czechowicz. Jego zdaniem na rynku fuzji i przejęć wraca po dłuższej przerwie aktywność, spadły oczekiwania sprzedających, a kupcy są skłonni wyłożyć na zakupy nieco większe kwoty.

Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale wyniosły 1.061 mln zł, szacowany wynik netto w tym okresie będzie ujemny - poinformował bank w komunikacie.

Oferta konsorcjum Budimeksu, Gülermak Air Sanayi Inşaat ve Taahhüt i Gülermak została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym PKP PLK dotyczącym wykonania robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku D Limanowa - bocznica Klęczany - podał Budimex w komunikacie. Wartość oferty wynosi 1,93 mld zł netto.

KI Chemistry zaprasza do składania ofert sprzedaży do 3.981.190 akcji Ciechu, stanowiących około 7,55 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na WZ, po 54,25 zł za papier - poinformował pośredniczący Santander Biuro Maklerskie.

CI Games odnotował w I półr. 2023 roku 3,57 mln zł straty netto j.d. wobec 13,2 mln zł zysku w analogicznym okresie zeszłego roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4 mln zł, wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. W IV kwartale CI Games planuje aktualizację strategii.

Zapowiedziana na IV kw. 2023 roku aktualizacja strategii CI Games nie zakłada dużych zmian i ma mieć charakter przekazania inwestorom informacji na temat postępów w pracach spółki. Całkowity budżet na marketing gry "Lords of The Fallen" to ok. 20 mln euro - poinformował na wideokonferencji prezes CI Games, Marek Tymiński.

Mex Polska planuje otwarcie dwóch nowych lokali gastronomicznych w 2023 r. i ocenia, że na polskim rynku mogłoby funkcjonować ok. stu lokali - poinformował zarząd spółki podczas konferencji. Celem grupy jest dalsze monitorowanie kosztów oraz zwiększanie marży i wartości sprzedaży.

Bloober Team złożył prospekt do Giełdy Papierów Wartościowych w celu przeniesienia akcji z NewConnect na rynek główny. Techniczne przejście, bez emisji nowych akcji, ma odbyć się jeszcze w tym roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Comp i spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" uzgodniły plan połączenia. Nastąpi ono poprzez przeniesienie całego majątku Elzab na Comp w zamian za akcje - podały spółki w komunikatach. Comp przeprowadzi ofertę publiczną akcji skierowaną do akcjonariuszy Elzab.

Zarząd Comp planuje wypłatę akcjonariuszom minimum 7,5 zł na akcję w 2024 roku, w porównaniu do 6,5 zł na jedną akcję planowaną do realizacji w całym 2023 roku - podała spółka w komunikacie.

Grupa ZE PAK w drugim kwartale 2023 r. miała 221,1 mln zł zysku netto j.d., w porównaniu do 49,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto j.d. z działalności kontynuowanej wyniósł 254,3 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się zysku netto na poziomie 111,4 mln zł.

Portfel zleceń grupy Mostostalu Warszawa na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniósł 3,79 mld zł - poinformowała spółka w raporcie.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po sierpniu do 31,53 proc. całego rynku wobec 35,84 proc. w analogicznym okresie 2022 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Lubelski Chmiel Investment otrzymał formalną zgodę na dokonanie koncentracji - poinformował pośredniczący w wezwaniu do sprzedaży akcji Q Securities. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem wydania bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji.

Starward Industries udostępnił wersję demonstracyjną gry "Niezwyciężony", opartej na powieści Stanisława Lema o tym samym tytule, na platformie Steam. W grę mogą zagrać posiadacze komputerów z systemem Windows - wynika z karty gry na Steam. Gra zostanie wydana 6 listopada 2023 r.

Rafamet ma umowę z firmą DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH z Niemiec na dostawę dwóch tokarek kołowych UFD 140 N - podał Rafamet w komunikacie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3,19 mln euro, tj. 14,7 mln zł.

Herkules Infrastruktura w restrukturyzacji, spółka zależna Herkulesa, wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe o zapłatę kwoty 34,3 mln zł - podał Herkules w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość British Automotive Holding - podała spółka w komunikacie.

Mercator Medical liczy, że w kolejnych miesiącach osiągnie trwałą rentowność w segmencie dystrybucyjnym - poinformowała spółka w piątek.

Enter Air miał w I połowie 2023 roku 73,5 mln zł zysku netto, wobec 99,7 mln zł straty przed rokiem. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 23,7 proc. rdr do 1,01 mld zł, a EBITDA wzrosła do 233,8 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Polimex Mostostal zastąpi Ciech w mWIG40 po sesji 3 października - poinformowała GPW Benchmark w komunikacie.

MOL i jej spółka zależna MOL Group Finance Zrt. ustanowiły program średnioterminowych obligacji w euro o wartości 2 mld euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na włączenie przez Bank Handlowy do kapitału podstawowego Tier 1 części zysku za I półrocze 2023 roku w kwocie 800 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

WALUTY

Na globalnych rynkach w piątek poprawił się sentyment, po publikacji lepszych niż oczekiwano danych dotyczących inflacji w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. Nie wpłynęło to jednak na notowania krajowej waluty, kurs EUR/PLN wciąż pozostaje na podwyższonych poziomach, w oczekiwaniu na spodziewaną obniżkę stóp procentowych w przyszłym tygodniu. Rentowności SPW spadały na całej długości krzywej.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0594 USD i 158,10 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku notują niewielkie zmiany, ale są na drodze do największego kwartalnego wzrostu od marca 2022 r. Inwestorzy obawiają się, że wysokie ceny surowca wpłyną negatywnie na perspektywy dla wzrostu PKB.

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zwyżkują i są na drodze do zakończenia kwartału z niewielką zmianą. Metal na LME jest wyceniany podczas sesji wyżej o 1,3 proc. wobec 8.323,00 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

ENERGETYKA

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale wyniosła 751,44 zł/MWh wobec 889,69 zł/MWh w I kw. 2023 roku - podał w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

OPINIE, PROGNOZY

Wyzwaniem dla rynku najmu w najbliższym czasie jest dalszy rozwój oferty - ocenił prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk. Ceny najmu nie powinny rosnąć m.in. z uwagi na przesunięcie części popytu w kierunku zakupu mieszkań.

Wskaźnik CPI we wrześniu wyniósł w Polsce 8,2 proc. rdr wobec 10,1 proc. w sierpniu, rynek oczekiwał odczytu na poziomie 8,5 proc. rdr. Mocniejszy od oczekiwań spadek inflacji, w tym inflacji bazowej, wspiera scenariusz obniżek stóp procentowych na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej - wskazują w komentarzach po danych ekonomiści.

W przyszłym tygodniu cena Pb95 powinna mieścić się w przedziale 5,92-6,04 zł za litr, a ON w przedziale 5,91-6,05 - prognozują analitycy e-petrol. Ich zdaniem, w najbliższych dniach cena LPG na stacjach może wzrosnąć.

W październiku ceny hurtowe na rynku paliw, zwłaszcza oleju napędowego, będą powoli rosły, co jednak nie powinno wpłynąć na skokowy wzrost cen na stacjach benzynowych - oceniają analitycy BM Reflex.

Im większy udział w gospodarce światowej będą miały sztuczne inteligencje, tym silniejsza będzie potrzeba ich opodatkowania - wynika z raportu "Między cyberpunkiem a technoutopią: raport o sztucznej inteligencji i jej wpływie na gospodarkę" opublikowanego przez Bank Pekao.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Firmy pożyczkowe w sierpniu 2023 r. udzieliły łącznie 1 306,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,409 mld zł. W ujęciu wartościowym firmy te udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o 68,0 proc. rdr, natomiast w ujęciu liczbowym udzieliły o 244 proc. więcej pożyczek - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

Krajowa Grupa Spożywcza będzie budować własną sieć handlową - poinformował, cytowany w komunikacie szef resortu rolnictwa Robert Telus.

KNF udzieliła Investment Funds Depositary Services zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych - poinformowała komisja w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 10,6 pkt. proc. i wyniósł 36,5 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego jest wyższy o 2,8 pkt. proc. i wynosi 41,9 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

WYDARZENIA Z KRAJU

W przyszłym tygodniu jadę na posiedzenie Rady Europejskiej, na którym powiem stanowcze „nie”, podtrzymam moje weto dla nielegalnej imigracji – powiedział w piątek w wystąpieniu telewizyjnym premier Mateusz Morawiecki.

55 proc. badanych przypuszcza, że 15 października wybory do Sejmu wygra raczej PiS, w przypadku Senatu respondenci spodziewają się równowagi między PiS i jego koalicjantami a prawdopodobną koalicją partii opozycyjnych - wynika z sondażu CBOS przesłanego w piątek.

Podwyższamy dwukrotnie stawki wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych "z urzędu" - poinformował w piątek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jak podał, w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dodatkowe 120 mln zł.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Siedem krajów UE zamówiło amunicję w ramach programu Unii Europejskiej, który ma na celu dostarczenia pilnie potrzebnych pocisków artyleryjskich na Ukrainę i uzupełnienia wyczerpanych zapasów - podała Europejska Agencja Obrony (EDA), cytowana w piątek przez agencję Reutera.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oświadczyła w piątek, że Rosjanie, którzy po aneksji Krymu osiedlili się tam, powinni wyjechać, bo przebywanie na ukraińskim półwyspie jest dla nich niebezpieczne. Wyraziła przekonanie, że rosyjski most na Krym przestanie istnieć.

Rada Związkowa Szwajcarii, organ pełniący funkcję rządu i kolegialnej głowy państwa, zatwierdziła pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 100 mln franków szwajcarskich; priorytetem działań realizowanych w latach 2024-2027 będzie m.in rozminowanie gruntów ornych - powiadomiły władze Szwajcarii na swojej stronie internetowej.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser (SPD) uzgodniła z Polską i Czechami wspólne patrole na ich terytoriach – wynika z jej oświadczenia, przytoczonego w piątek przez agencję Reutera.

Departament Stanu USA stwierdził, że rząd w Pekinie wydaje miliardy dolarów rocznie, aby kształtować wizerunek Chin poprzez wywieranie wpływu, stosowanie cenzury i dezinformacji w ramach zakrojonej na szeroką skalę kampanii, która może doprowadzić do "gwałtownego ograniczenia" wolności słowa na świecie – informuje w piątek portal radia Głos Ameryki (VOA), cytując raport Global Engagement Center (GEC).

Gubernator amerykańskiego stanu Nowy Jork Kathy Hochul wprowadziła w piątek stan wyjątkowy na terenie miasta Nowy Jork z powodu gwałtownych ulew i lokalnych podtopień; w niektórych dzielnicach w ciągu zaledwie trzech godzin odnotowano sumę opadów równą miesięcznej normie - powiadomiła stacja CNN.

(PAP Biznes)

gor/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości