Kontakt | StrefaInwestorow.pl

Kontakt

StrefaInwestorow.pl

JPP Group Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000393388
NIP: 113-284-44-22
REGON: 144078281

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych prosimy kontaktować się z Pawłem Biedrzyckim:

Paweł Biedrzycki
P.Biedrzycki[at]StrefaInwestorow[dot]pl

W przypadku problemów z dostępem do serwisu lub z jego działaniem prosimy kontaktować się z administratorem. Pod ten adres można nadsyłać również uwagi dotyczące działania serwisu, jak również propozycje na jego rozwój i usprawnienie.

Janusz Maruszewski
Administrator StrefaInwestorow.pl
admin[at]StrefaInwestorow[dot]pl

W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres:
biuro[at]StrefaInwestorow[dot]pl