WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

65397.43
979.47
1.52%
2023-09-29
Poprzednia wartość: 
64417.96
Otwarcie: 
64802.21
Zasięg dzienny: 
65680.36
 - 
64802.21
Obrót: 
183.43 mld

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.