Prospekt emisyjny | StrefaInwestorow.pl

Prospekt emisyjny

Jest to dokument informacyjny, w którym emitent publikuje informacje o ofercie sprzedaży papierów wartościowych.

Zwykle zawiera informacje o rodzaju papierów wartościowych i ich ilości, informacje do kogo jest skierowana oferta oraz cel oferty. Prospekt emisyjny pierwszej oferty publicznej zawiera szczegółowe informacje o spółce, jej finansach, rynku na którym działa i ryzykach związanych z zakupem oferowanych akcji. Jest to bardzo szczegółowy dokument dużo mówiący o stanie finansów i perspektywach spółki, który inwestor zainteresowany IPO powinien uważnie przestudiować.

Zobacz inne hasła w kategorii IPO