IMS zwiększa tempo pozyskiwania klientów abonamentowych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lis 2016, 18:01

IMS zwiększa tempo pozyskiwania klientów abonamentowych

Spółka IMS, lider rynku marketingu sensorycznego, ma ponad 30 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,23 mln zł zysku po trzech kwartałach 2016 r. Grupa realizuje strategię rozwoju w segmencie lokalizacji abonamentowych, na koniec III kwartału miała ich już blisko 12 tys. czyli o 22% więcej niż przed rokiem.

Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowane przychody Grupy IMS były o 10% wyższe niż przed rokiem i wyniosły 30,21 mln zł. Wynik EBITDA i zysk netto były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wyniosły odpowiednio 6,40 mln zł i 3,23 mln zł. Jest to efekt polityki, która zakłada w tym roku zwiększenie wydatków na rozwój, co ma przełożyć się na szybsze wzrosty w kolejnych latach. W związku z tym, w tym roku spółka zwiększyła budżet marketingowy, a także wzmocniła zespoły IT i sprzedaży.

Dodatkowo negatywny wpływ na wyniki miał jednorazowy, księgowy koszt operacji odsprzedaży akcji własnych pracownikom. Znormalizowana EBITDA, nie uwzględniająca tej pozycji, wyniosła 7,32 mln zł, a zysk netto 3,97 mln zł.

Realizujemy strategię, która pozwoli nam na dynamiczny rozwój – głównie w strategicznym obszarze usług świadczonych w segmencie abonamentowym. Prognozujemy, że wynik EBITDA wyniesie 13,5 mln zł w 2017 r., 16,5 mln zł w 2018 r. i 20 mln zł w 2019 r. Podtrzymujemy też naszą politykę dywidendową

powiedział prezes Michał Kornacki.

Wcześniej spółka zweryfikowała swoją prognozę na 2016 r., co jest efektem niższych niż zakładane przychodów w segmencie reklamowym. IMS prognozuje, że w całym roku skonsolidowane przychody wyniosą 42,5 mln zł, EBITDA 9,6 mln zł a skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 5,0 mln zł.

Choć obniżyliśmy prognozę na ten rok, to zdecydowanie podtrzymujemy cele finansowe na kolejne lata. Sektor reklamowy, który jest bardzo wrażliwy na sytuację rynkową, będzie coraz mniej istotny z punktu widzenia całej Grupy

podkreślił wiceprezes Piotr Bielawski.

IMS bardzo sprawnie pozyskuje nowe lokalizacje abonamentowe. Na koniec III kwartału miał ich już dokładnie 11.931, czyli o 22 proc. więcej niż przed rokiem. Na koniec II kwartału było to 11.294 (czyli o 20% więcej niż w I półroczu 2015 r.).

Liczba obsługiwanych lokalizacji audio i wideo wyniosła na koniec III kwartału 9.578, a lokalizacji aroma 2.353.

Dzięki swojemu modelowi biznesowemu opartemu o lokalizacje abonamentowe, IMS sprawnie generuje gotówkę. Umożliwia to regularne dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W połowie maja Zarząd zweryfikował politykę dywidendową Spółki. Wcześniej zakładała ona przeznaczanie dla akcjonariuszy przynajmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku przypadającego na jednostkę dominującą. Zgodnie z nową polityką będzie to co najmniej 60 proc. Wartość dywidendy z zysku za zeszły rok wyniosła 23 groszy za akcję, wobec 8 groszy w roku 2014.

Źródło: Spółka #IMS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości