EuCO przyjęło program emisji obligacji o wartości nom. do 100 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lut 2017, 16:41

EuCO przyjęło program emisji obligacji o wartości nom. do 100 mln zł

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) przyjęło program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

Podstawowe założenia programu emisji przewidują:

a) emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 100 000 000 zł w ramach programu emisji,

b) obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą zabezpieczone,

c) emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach,

d) obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

e) obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot

Emisje poszczególnych serii obligacji w ramach programu emisji będą zatwierdzane odrębnymi uchwałami zarządu. W ramach realizacji programu spółka zawrze umowę z Bankiem Zachodnim WBK na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji, podano również.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) to jedna z największych w Polsce firm pomagających osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r.

(ISBnews), #EUC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości