Fabryka Konstrukcji Drewnianych pozyskała ponad 5,1 mln zł z publicznej emisji obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 cze 2017, 09:17

Fabryka Konstrukcji Drewnianych pozyskała ponad 5,1 mln zł z publicznej emisji obligacji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect, zakończył publiczną ofertę obligacji z sukcesem. Spółka przydzieliła 5 126 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 5,126 mln zł. Emisja obligacji serii K zaspokoiła główne potrzeby kapitałowe wykazywane przez spółkę. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi i nie wyklucza kolejnej emisji obligacji kierowanej tylko do tej grupy inwestorów. FKD pozyskała już w tym roku ponad 5 mln zł z prywatnych subskrypcji akcji.

FKD oferowała 2-letnie obligacje serii K, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,2% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest hipoteka na nieruchomości Spółki, cesja z kontraktów, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do 06 czerwca. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst.

„Cieszymy się z dużego zainteresowania inwestorów indywidualnych naszą ofertą. Niestety w przypadku inwestorów instytucjonalnych proces decyzyjny trwa znacznie dłużej i nie udało im się podjąć decyzji w trakcie trwania zapisów w publicznej emisji obligacji. Prowadzimy z nimi rozmowy, które rozstrzygną o ewentualnej emisji obligacji skierowanej tylko do nich.”

skomentował Waldemar Zieliński, Prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianej S.A.

Obligacje były oferowane przez Polski Dom Maklerski S.A., założony i kierowany przez specjalistów doświadczonych w przeprowadzaniu emisji obligacji bezprospektowych. Emisja obligacji FKD jest już szóstą tego typu ofertą zrealizowaną przez oferującego w tym roku.

Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności emitenta, w szczególności na zaspokojenie potrzeb w obszarze kapitału pracującego, które wynikają ze skokowego wzrostu skali działalności spółki oraz ambitnych planów ekspansji w kolejnych latach. Spółka od 2016 r. jest jedynym podmiotem w Polsce prowadzącym działalność w segmencie projektowania i budowy magazynów soli, które są nieodzownym elementem ogólnopolskiej infrastruktury drogowej. Obecnie spółka bierze udział w oferowaniu na budowę 60 magazynów soli na zlecenie GDDKiA. Od początku roku spółka pozyskała ponad 4 mln zł kapitału w ramach dwóch prywatnych emisji akcji. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt podmiotów, w tym 2 instytucje finansowe.

„Pozyskane w ostatnim czasie finansowanie pozwoli nam ze spokojem wejść w kolejne procesy inwestycyjne. Szeroko rozumiany rynek budownictwa drogowego w naszym kraju coraz bardziej się rozkręca - w ostatnich miesiącach GDDKiA znacząco zwiększyła swoją aktywność w obszarze przetargów na nowe odcinki tras szybkiego ruchu. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach będziemy mogli poinformować inwestorów o zdobyciu nowych kontraktów, które zasilą nasz backlog na lata 2018-19”. Planujemy również starać się o finansowanie działalności kredytami bankowymi.

dodał Waldemar Zieliński.

O Spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości