Pierwszy inwestor finansowy przekracza próg 5 proc. w GK IMMOBILE S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 cze 2017, 16:03

Pierwszy inwestor finansowy przekracza próg 5 proc. w GK IMMOBILE S.A.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne poinformowało, że fundusze zarządzane przez tę instytucję zwiększyły zaangażowanie w akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. do 5,31 proc. To pierwszy inwestor finansowy, który przekroczył próg 5 proc. w akcjonariacie Spółki.

GK IMMOBILE S.A. otrzymała w dniu 23 czerwca 2017 r. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie NN PTE, posiada 4 000 000 akcji Spółki, czyli 5,31 proc. Fundusze NN są pierwszą instytucją finansową, posiadającą ponad 5 proc. akcji Spółki. Innym inwestorem finansowym Spółki jest TFI PZU Asset Management, który posiada 1,23 proc. akcji GK IMMOBILE S.A.

„Rosnące zaangażowanie instytucji w akcje GK IMMOBILE świadczy o potencjale i wiarygodności Spółki oraz znacząco stabilizuje strukturę jej akcjonariatu. To także wyraz zaufania największych funduszy do konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju”

powiedział Rafał Jerzy, Prezes Zarządu GK IMMOBILE S.A.

Przychody Grupy w I kwartale 2017 r. wyniosły 47,2 mln zł, co oznacza, że były ponad 2-krotnie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący, bo prawie 6-krotny wzrost przychodów w segmencie przemysłowym, jest wynikiem przejęcia spółki PROJPRZEM S.A., a tym samym konsolidacji przychodów z grupy spółek PROJPRZEM w I kwartale 2017 r. W I kwartale 2017 r. GK IMMOBILE wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 10,7 mln zł wobec 3,4 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. W tym okresie Grupa wypracowała wynik brutto na poziomie -2,1 mln zł wobec -2,0 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.

GK IMMOBILE S.A. konsekwentnie zwiększa skalę biznesu i poprawia wyniki finansowe. 23 czerwca Zarząd GK IMMOBILE poinformował o zwiększeniu zaangażowania w spółce Projprzem do 65,73% Jest to kolejny krok milowy, który pozwoli na zdynamizowanie jej rozwoju pod skrzydłami Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Inną korzyścią wynikającą ze zmian w akcjonariacie Projprzem S.A jest uproszczenie jego struktury oraz likwidacja występującego wcześniej uprzywilejowania akcji, co w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania spółką wśród akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, poprzez większą przejrzystość jej akcjonariatu i sposobu zarządzania.

O Grupie Kapitałowej IMMOBILE S.A.:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek, w Polsce i zagranicą. GK IMMOBILE S.A. skupia się na branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz dewelopingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach Spółka jest w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

Źródło: Spółka, #GKI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości