Akcjonariusz Pagedu rozważa wezwanie na wszystkie akcje i wycofanie spółki z GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lip 2017, 09:53

Akcjonariusz Pagedu rozważa wezwanie na wszystkie akcje i wycofanie spółki z GPW

Akcjonariusz większościowy Pagedu, Mespila Investments Limited, rozważa ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Pagedu oraz zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podał Paged, ujawniając z opóźnieniem informację poufną z 7 czerwca.

"Zarząd spółki podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z otrzymaniem w dniu 6 lipca 2015 r. skorygowanego zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Mespila BIS, podmiotu zależnego od akcjonariusza większościowego, z informacją, że Mespila BIS rozważa w najbliższej przyszłości zwiększenie swojego zaangażowania w spółce"

czytamy w komunikacie.

W zawiadomieniu z 6 lipca Mespila podała, że w wyniku połączenia spółek: CI Consulting Sp. z o.o. Delta S.K.A., Fresita Sp. z o.o. S.K.A.,  Yellema Holdings Limited Delta S.K.A., Ksati Investments Sp. z o.o. Delta S.K.A. oraz Polski Instytut Inwestycyjny Sp. z o.o. została zawiązana Mespila BIS, która objęła 6 573 334 akcje Pagedu, stanowiące 42,41% w ogólnej liczbie głosów i akcji.

Paged poinformował ponadto, że 6 lipca otrzymał od akcjonariusza większościowego informację, że potencjalne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki zostanie ogłoszone po cenie równej cenie minimalnej wymaganej przez odpowiednie przepisy prawa. Dodatkowo, warunkiem do ogłoszenia tego wezwania jest podpisanie dokumentacji kredytowej z bankiem związanej z jego finansowaniem, podano także.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody Pagedu sięgnęły 786,76 mln zł w 2016 r.

(ISBnews), #PGD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości