Ruszyły zapisy na obligacje MCI.PrivateVentures FIZ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 wrz 2017, 12:34

Ruszyły zapisy na obligacje MCI.PrivateVentures FIZ

Ruszyły zapisy na obligacje MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 30 mln zł. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł. 

  • Pierwsza transza (seria P1A) o wartości 30 mln zł skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych
  • Oprocentowanie pierwszej serii obligacji będzie zmienne i liczone według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,5 proc., co w obecnych warunkach daje stopę zwrotu powyżej 5,3%
  • Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. Pierwszego dnia zapisów wynosi 997,97 zł
  • Zapisy potrwają maksymalnie do 27 września lub wyczerpania puli
  • Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, a stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku.

MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, rozpoczął pierwszą w historii funduszy PE w Polsce ofertę publiczną obligacji. Jest to część programu publicznych emisji obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł nowych środków w ciągu 12 miesięcy.

Fundusze należące do Grupy MCI, uwzględniając charakter ich polityki inwestycyjnej, cechują się wysoką płynnością, ale jednocześnie przewidują konieczność poniesienia w najbliższej przyszłości dużych wydatków na nowe ciekawe cele inwestycyjne, m.in. w obszarze buy-out. Emisja obligacji to dla nas sposób na dywersyfikację źródeł finansowania i zwiększenie możliwości inwestycyjnych, a dla inwestorów możliwość zdywersyfikowania portfela instrumentem dłużnym emitowanym przez fundusz technologiczny 

skomentował Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI S.A.

Cel emisji

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne funduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech. MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych czempionów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.

Warunki emisji

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 997,97 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł. Obligacje będą oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5 – proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w prospekcie emisyjnym, dla pierwszej serii w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 3 lata (obligacje pierwszej serii zapadają 2 października 2020 r.).

Szeroka dystrybucja do inwestorów

By zwiększyć dostępność obligacji dla inwestorów indywidualnych, fundusz stworzył konsorcjum dystrybucyjne. W jego skład wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Banku (oferujący), Alior Bank (organizator emisji) oraz DM Banku Pekao, DM BOŚ i Michael / Ström DM, jako współoferujący. Doradcą prawnym w procesie jest kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

O emitencie

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły 1,95 mld zł, z czego aktywa MCI Capital to prawie 1,5 mld zł.

Źródło: Spółka, #MCI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości