Mespila spełniła warunek w wezwaniu na Paged, przekraczając 90% udziału | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 wrz 2017, 14:23

Mespila spełniła warunek w wezwaniu na Paged, przekraczając 90% udziału

Mespila Investments Limited (jako wzywający) przekroczyła próg 90% w wezwaniu na akcje Pagedu, tym samym wezwanie zakończyło się sukcesem, podała spółka.

"W trakcie trwania zapisów na akcje spółki Paged S.A. zostały złożone zapisy na akcje w liczbie, która łącznie z akcjami posiadanymi przez wzywającego i jego podmioty zależne, stanowią ponad 90% akcji Paged S.A. Finalizując wezwanie Mespila BIS S.A. (nabywający), podmiot zależny od wzywającego, zakupi wszystkie akcje Paged S.A., na które zostały złożone zapisy, po cenie 59 zł za akcję" 

czytamy w komunikacie.

Zgodnie z intencjami ogłoszonymi 7 lipca br. w wezwaniu, wzywający zamierza rozpocząć proces przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki, podano także.

11 września  Mespila BIS podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Pagedu objęte wezwaniem, do 59 zł za walor z 57,63 zł.

Na początku lipca Mespila Investments Limited (podmiotem nabywającym akcje jest spółka Mespila BIS) ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji, stanowiących 35,1% akcji.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody Pagedu sięgnęły 786,76 mln zł w 2016 r.

(ISBnews), #PGD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości