Platige Image wyemituje obligacje o wartości do 5 mln zł w ramach oferty publicznej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2017, 15:16

Platige Image wyemituje obligacje o wartości do 5 mln zł w ramach oferty publicznej

Platige Image wyemituje obligacje o łącznej wartości do 5 mln zł w ramach oferty publicznej, podała spółka. Obligacje mają zadebiutować na Catalyst.

"Zarząd Platige Image podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł. Emisja obligacji planowana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zapisy planowane są na od 12 do 26 października 2017 r."

czytamy w komunikacie.

Obligacje będą 2,5-letnie, zdematerializowane, zabezpieczone albo nie i oprocentowane. Próg dojścia emisji do skutku został ustalony na poziomie 1,5 mln zł, podano dalej.

"Środki pozyskane z emisji obligacji spółka przeznaczy na bieżącą działalność operacyjną. Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst"

czytamy także.

Platige to artystyczny konglomerat, który od 15 lat tworzy silne wizualnie i zaawansowane technologicznie projekty dla świata reklamy, filmu, sztuki, edukacji i rozrywki. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews), #PLI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości