Dwucyfrowy wzrost zysków APATORA – podsumowanie 1-3Q 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lis 2017, 10:34

Dwucyfrowy wzrost zysków APATORA – podsumowanie 1-3Q 2017 r.

  • wyniki finansowe 1-3Q: skonsolidowane przychody na poziomie 671 mln PLN (+10,5% r/r), dwucyfrowy wzrost EBITDA (+21%, 91 mln PLN) i dynamiczny przyrost zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (+33%, 45,2 mln PLN)
  • dwucyfrowy wzrost sprzedaży w segmencie opomiarowania – wysoka kontrybucja rozwiązań dla gazu oraz wody i ciepła
  • 20% dynamika sprzedaży eksportowej – dynamicznie rosnący poziom zamówień z krajów UE
  • silna pozycja gotówkowa solidną bazą do realizacji polityki dywidendowej – decyzja o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 11,6 mln PLN (0,35 PLN na akcję)
  • osiągnięte wyniki finansowe na ścieżce realizacji prognozy APATORA na rok 2017 - aktualizacja prognozy skonsolidowanego zysku netto z poziomu 75-80 mln PLN na 60-65 mln PLN (prognozowany skonsolidowany zysk netto oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych zawiera się w przedziale pierwotnej prognozy)
  • zmiana w Zarządzie - pan Mirosław Klepacki powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego APATORA

APATOR S.A., spółka tworząca grupę kapitałową, dostarczającą nowoczesne rozwiązania w obszarze opomiarowania gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, aparatury łączeniowej oraz systemów IT dla sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych, opublikowała wyniki finansowe. W okresie 1-3Q 2017 skonsolidowane przychody Spółki wyniosły 671 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,4% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 21% r/r, do 91 mln PLN a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 33% r/r, do 45,2 mln PLN. W samym 3Q 2017 przychody APATORA zwiększyły się o 9% r/r, do 219,6 mln PLN a EBITDA wzrosła o 60% r/r do 31,5 mln PLN. Spółka zakończyła kwartał ponad dwukrotnie wyższym zyskiem netto r/r na poziomie 16,8 mln PLN.

Sprzedaż zagraniczna APATORA w okresie 1-3Q wzrosła o 20% r/r i przekroczyła 389 mln PLN, a jej udział w sprzedaży ogółem sięgnął na koniec okresu 58%. Głównymi motorami wzrostu eksportu są kontrakty w segmencie opomiarowania. Segment ten zanotował w okresie 1-3Q 2017 dwucyfrową dynamikę wzrostu r/r – jego sprzedaż sięgnęła 560 mln PLN (+14% r/r/). Do wzrostu sprzedaży i wyników segmentu opomiarowania w głównej mierze kontrybuowały w omawianym okresie kontrakty w liniach biznesowych „gaz” i „ciepło” realizowane w krajach UE (Wlk. Brytania i Holandia) oraz Etiopii (w porównywalnym okresie 2016 roku głównym czynnikiem wzrostu była linia biznesowa „energia elektryczna”). Segment automatyzacji pracy sieci zakończył okres 1-3Q 2017 przychodami w wysokości 97,8 mln PLN (stabilny poziom r/r). Największą linią biznesową tego segmentu jest aparatura łączeniowa, której przychody w omawianym okresie wzrosły r/r o 2%.

Solidne wyniki finansowe w połączeniu z działaniami nakierowanymi na poprawę zarządzania kapitałem obrotowym przekładają się na silną pozycję gotówkową APATORA. Spółka utrzymuje wysoki poziom konwersji EBITDA na cash flow operacyjny – w okresie 9 miesięcy 2017 wygenerowała 106 mln PLN cash flow operacyjnego (w porównaniu z 24,4 mln PLN rok wcześniej). W efekcie APATOR ma w pełni bezpieczną pozycję finansową – wskaźnik dług netto/EBITDA (skorygowana) wynosi 1,1x (narastająco za okres ostatnich 12 miesięcy) – i solidną bazę do realizacji polityki dywidendowej (wypłata 75% zysku netto APATOR S.A. za dany rok obrotowy). 15 listopada 2017 Zarząd APATORA podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 11,6 mln PLN (0,35 PLN na akcję). Dniem ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy jest 15 grudnia 2017, a terminem wypłaty - 22 grudnia 2017.

Osiągnięte skorygowane wyniki finansowe pozwalają podtrzymać prognozę APATORA na rok 2017 na poziomie przychodów (900-950 mln PLN). Jednocześnie Spółka zadecydowała o przekazaniu informacji uzupełniających do prognozy wyników finansowych i wpływających na aktualizację prognozy skonsolidowanego zysku netto na rok 2017 z poziomu 75-80 mln PLN na 60-65 mln PLN. Aktualizacja wynika z wystąpienia zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami, dotyczących głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych w spółkach Apator Elkomtech i Apator Telemetria oraz aktualizacji wartości zapasów. Należy podkreślić, że prognozowany skonsolidowany zysk netto oczyszczony z wpływu powyższych zdarzeń jednorazowych zawiera się w przedziale pierwotnej prognozy (a zgodnie z jej założeniami prognozowany jest wynik powtarzalny, nieuwzględniający wpływu zdarzeń jednorazowych).

"Analizując wyniki za 9 miesięcy 2017 roku warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dwucyfrowe dynamiki na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, EBITDA i netto oraz rosnący udział eksportu w strukturze przychodów. Spodziewamy się, że dywersyfikacja geograficzna działalności APATORA będzie postępować i to właśnie kontrakty zagraniczne będą głównym czynnikiem wzrostu skali biznesu. W segmencie pomiarowym oczekujemy kontynuacji stabilnego wzrostu na rynkach zagranicznych i utrzymania pozycji rynkowej w kraju. Jeśli chodzi o segment automatyzacji pracy sieci - spodziewamy się stabilnej sytuacji popytowej w linii biznesowej aparatury łączeniowej, a po okresie ograniczonej aktywności kontrahentów – stopniowej poprawy koniunktury w linii ICT i automatyzacji pracy sieci. Podsumowując wyniki dziewięciu miesięcy 2017 roku i perspektywy kolejnych kwartałów warto podkreślić też utrzymanie wysokiego poziomu konwersji EBITDA na gotówkę i ogólnie silną pozycję gotówkową APATORA" 

mówi Piotr Nowak, członek zarządu, Dyrektor ds. Finansowych APATOR S.A.

Po dacie bilansowej, tj. 15 listopada 2017 roku, nastąpiła zmiana w zarządzie Spółki. Po rezygnacji pana Andrzeja Szostaka na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego APATORA powołany został pan Mirosław Klepacki. Pan Mirosław Klepacki związany jest ze Spółką od 1996 roku. Od 2010 roku pełnił funkcję dyrektora ds. aparatury łączeniowej, a od 2011 roku również prokurenta APATOR SA. W latach 2006-2017 pan Mirosław Klepacki pełnił funkcję prezesa zarządu spółki APATOR GmbH z siedzibą w Niemczech. Od lutego 2017 roku pełni również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Apator Control sp. z o.o.

O Spółce

APATOR S.A. tworzy grupę kapitałową, dostarczającą nowoczesne rozwiązania w obszarze opomiarowania gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, aparatury łączeniowej oraz systemów IT dla sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. W skład Grupy wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych, jak i zagranicznych, których działalność koncentruje się na produkcji i sprzedaży nowoczesnych przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć oraz urządzeń odczytujących i transmitujących dane. APATOR jest jednym z trzech największych podmiotów tego typu na rynku polskim i wiodącym, uznanym dostawcą na wybranych perspektywicznych rynkach zagranicznych. APATOR S.A. notowany jest na GPW w Warszawie od 1997 roku.

Źródło: Spółka, #APT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości