IMS publikuje wyniki finansowe za III kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lis 2017, 08:41

IMS publikuje wyniki finansowe za III kw.

Przychody Grupy IMS wzrosły w III kwartale o 14% rok/roku. Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie o 38%, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej o 35%. Grupa podtrzymała swoją prognozę finansową, zgodnie z którą planuje zakończyć rok z przychodami na poziomie 47,5 mln zł, zyskiem operacyjnym na poziomie 9,5 mln zł, EBITDA 13,5 mln zł oraz zyskiem netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej 7 mln zł.

„Przed nami najważniejszy biznesowo, ostatni kwartał roku. Z trzech pierwszych jesteśmy bardzo zadowoleni, wzrosty przychodów zanotowaliśmy zarówno w segmencie reklamowym, jak i usług świadczonych w modelu abonamentowym (audio, wideo i aromamarketing). Polscy handlowcy i usługodawcy coraz częściej rozumieją jak ważną rolę odgrywa stworzenie odpowiedniej atmosfery dla ich klientów. Cieszy nas także bardzo dynamiczny wzrost w segmencie eventowym” 

powiedział prezes Michał Kornacki.

W samym III kwartale wzrost odnotowany został we wszystkich podstawowych segmentach działalności, w efekcie czego przychody ogółem osiągnęły poziom 10,8 mln zł, wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Najmocniej rosły przychody z eventów (wzrost aż o 102%) oraz z usług reklamowych audio (wzrost o 41%).

„Wyniki finansowe za trzy kwartały są zgodne z naszymi założeniami. Dlatego też podtrzymujemy zarówno prognozę na cały rok 2017, jak i nasze cele średnioterminowe”

powiedział wiceprezes Piotr Bielawski.

Bardzo istotne z punktu widzenia Grupy i inwestorów są przychody abonamentowe, dające stabilne podstawy funkcjonowania całego biznesu. Od początku tego roku przychody z segmentu abonamentów audio i wideo wyniosły 11,72 mln zł wobec 10,95 mln zł rok wcześniej. Segment abonamentów aroma wygenerował w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. 4,39 mln zł przychodów wobec 3,70 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Łącznie przychody abonamentowe stanowiły 51% wszystkich przychodów Grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Według stanu na 30 września Spółka obsługiwała 12.444 różnych lokalizacji abonamentowych, czyli o 513 więcej niż rok wcześniej.

17 października Spółka podpisała list intencyjny z Make Sense Media Sp. z o.o. (MSM), jedną z nielicznych firm stanowiących konkurencję Grupy IMS na rynku polskim. Głównym celem listu jest ustalenie warunków, na jakich Grupa przejmie większościowy pakiet udziałów w  MSM w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w IMS r&d Sp. z o.o. (obecnie IMS S.A. posiada 100% udziałów w IMS r&d) oraz innych warunków niezbędnych do przyłączenia MSM do Grupy IMS. MSM obsługuje ok. 1.600 lokalizacji abonamentowych audio i aroma. Przejęcie pozwoli na skonsolidowanie rynku marketingu sensorycznego oraz skokowy wzrost ilości lokalizacji abonamentowych obsługiwanych przez Grupę IMS. Jak podała Spółka w raporcie okresowym za trzeci kwartał, obecnie trwa badanie due diligence MSM.

O Spółce

IMS S.A. – to działający w Polsce i Europie lider rynku wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego. Działając w segmencie mediów i nowoczesnych technologii wykorzystuje techniki umożliwiające skuteczne, efektywne biznesowo kreowanie nastroju korzystnie wpływając na komfort zakupów i na zachowanie klientów. IMS obecnie to grupa firm. Nowoczesne rozwiązania marketingowe w dziedzinie marketingu sensorycznego oraz nowych mediów w miejscu sprzedaży realizowane są przez spółkę matkę (IMS S.A.). Usługi mediowe rozumiemy jako sprzedaż reklam w miejscu sprzedaży, głównie w Galeriach Handlowych. Ponadto IMS działa w oparciu o szerokie kompetencje technologiczne (IMS r&d) oraz z zakresu organizacji imprez (IMS events).  Usługi marketingu sensorycznego obejmują̨ trzy grupy usług:

  • Audiomarketing – przygotowanie formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych przy użyciu Radia IMS;
  • Aromamarketing – tworzenie indywidualnych projektów zapachowych, uwzgledniających wizerunek marki oraz specyfikę̨ miejsca sprzedaży.
  • Digital Signage– produkcja i emisja przekazów reklamowych oraz treści wizerunkowo-informacyjnych na ekranach plazmowych; 

Ok. 50% przychodów Grupy IMS wynika ze stałych, comiesięcznych przychodów abonamentowych opartych o wieloletnie kontrakty. IMS to także operator największej sieci mediów in-store w Polsce o łącznym dodarciu ponad 220 mln kontaktów miesięcznie.

Misją Grupy IMS jest wspierać́ partnerów wiedzą i rozwiązaniami zdobytymi przez rozwijanie unikalnych kompetencji oraz inspirować́ do osiągania wymiernych efektów. Determinacja w realizacji tej misji przekłada się na systematyczny wzrost firmy i współpracę z topowymi markami rynku retail.

Źródło: Spółka, #IMS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości