Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lut 2018, 14:12

Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy

IMS S.A., lider rynku marketingu sensorycznego, może wypłacić dywidendę w wysokości 20 groszy na akcję wobec 12 groszy na akcję przed rokiem. Taką rekomendację podziału zysku zarząd spółki przedstawi walnemu zgromadzeniu. Oznacza ona, że IMS może przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy do 6,7 mln zł.

„Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 2017 r. osiągnęliśmy w jego trakcie zysk netto o 11% wyższy niż założony w prognozie. Bardzo dobre wyniki i sytuacja finansowa naszej spółki pozwalają nam zarekomendować walnemu zgromadzeniu wysoką dywidendę, równocześnie prowadzimy skup akcji własnych i finansujemy rozwój. Nie rezygnujemy też z możliwości rozwoju poprzez akwizycje, co jest częścią naszej strategii”

powiedział prezes Michał Kornacki.

Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 19 lutego 2018 roku, to 5,7%.

W maju 2016 roku spółka zmieniła politykę dywidendową podnosząc minimalny, zakładany poziom dywidendy z 30% do 60% zysku netto osiąganego przez grupę. Pozostała część zysku alokowana jest w inwestycje w najbardziej rentowe segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski grupy.

„Propozycja, którą chcemy przedstawić akcjonariuszom jest nie tylko zgodna z aktualną polityką dywidendową, oznacza też znaczący wzrost wartości dywidendy w stosunku do zeszłego roku. IMS bardzo regularnie wypłaca dywidendy i chcemy, żeby tak było również w przyszłości”

zaznaczył wiceprezes Piotr Bielawski.

Dywidenda z zysku za 2012 r. wyniosła 2 grosze na akcję, za 2013 r. – 4 grosze, a za 2014 r. – 8 groszy na akcję. Z zysku za 2015 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 23 groszy, a wypłata dla akcjonariuszy za 2016 r. miała wysokość 12 groszy na akcję.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33.499.899 akcji. Ponieważ spółka posiada akcje własne (które nie uczestniczą w podziale zysku) oraz prowadzi buy-back, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą zostanie ustalona według stanu na dzień dywidendy.

IMS szacuje że w 2017 r. osiągnął 48,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 9,9 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) i 7,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Oznacza to, że wyniki te były lepsze od prognozy odpowiednio o 1, 4 i 11 procent. Wynik EBITDA wyniósł 13,5 mln zł i był zgodny z założoną prognozą.

Wyniki są zgodne ze średnioterminowymi celami finansowymi grupy IMS na lata 2017-2019. Zgodnie z nimi wynik EBITDA w 2018 roku może wynieść 16,5 mln zł a w kolejnym 20 mln zł.

We wrześniu 2017 r. walne zgromadzenie zatwierdziło plan motywacyjny adresowany do kluczowych pracowników. Będą oni mogli objąć nowe akcje po 3,03 zł za sztukę (średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji IMS S.A. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.). Warunkiem jest uzyskanie co najmniej następujących wyników finansowych przez grupę:

  • w roku 2018 – EBITDA w wysokości 16,5 mln zł
  • w roku 2019 – EBITDA w wysokości 20,0 mln zł
  • w roku 2020 – EBITDA w wysokości 23,0 mln zł.

O spółce

IMS S.A. – to działający w Polsce i Europie lider rynku wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego. Działając w segmencie mediów i nowoczesnych technologii wykorzystuje techniki umożliwiające skuteczne, efektywne biznesowo kreowanie nastroju korzystnie wpływając na komfort zakupów i na zachowanie klientów. IMS obecnie to grupa firm. Nowoczesne rozwiązania marketingowe w dziedzinie marketingu sensorycznego oraz nowych mediów w miejscu sprzedaży realizowane są przez spółkę matkę (IMS S.A.). Usługi mediowe rozumiemy jako sprzedaż reklam w miejscu sprzedaży, głównie w galeriach handlowych. Ponadto IMS działa w oparciu o szerokie kompetencje technologiczne (IMS r&d) oraz z zakresu organizacji imprez (IMS events). Usługi marketingu sensorycznego obejmują̨ trzy grupy usług:

  • audiomarketing – przygotowanie formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych przy użyciu Radia IMS;
  • aromamarketing – tworzenie indywidualnych projektów zapachowych, uwzgledniających wizerunek marki oraz specyfikę̨ miejsca sprzedaży.
  • digital signage– produkcja i emisja przekazów reklamowych oraz treści wizerunkowo-informacyjnych na ekranach plazmowych; 

Ok. 50% przychodów grupy IMS wynika ze stałych, comiesięcznych przychodów abonamentowych opartych o wieloletnie kontrakty. IMS to także operator największej sieci mediów in-store w Polsce o łącznym dotarciu ponad 220 mln kontaktów miesięcznie.

Misją grupy IMS jest wspierać́ partnerów wiedzą i rozwiązaniami zdobytymi przez rozwijanie unikalnych kompetencji oraz inspirować́ do osiągania wymiernych efektów. Determinacja w realizacji tej misji przekłada się na systematyczny wzrost firmy i współpracę z topowymi markami rynku retail.

Źródło: spółka, #IMS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości