Kredyt Inkaso notuje wzrost przychodów oraz zysku netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 mar 2018, 08:40

Kredyt Inkaso notuje wzrost przychodów oraz zysku netto

Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, wypracował silny wzrost wyników finansowych w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017 r.).

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 98,8 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 31,4 proc.
  • Zysk netto wyniósł 13,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 124,6 proc.
  • Wartość nabytych wierzytelności na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 608,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z końcem marca 2017 r.

„Bardzo dobre rezultaty osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 potwierdzają wysoką skuteczność przyjętego przez Kredyt Inkaso modelu biznesowego. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która zakłada systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości kupowanych portfeli wierzytelności. Dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli oraz wzrostowi rentowności ich likwidacji osiągamy wzrost marży operacyjnej, a w efekcie zysku netto" 

komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Wieloletnie doświadczenie w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych pozwalają Kredyt Inkaso zwiększać także poziom spłat. W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

Korzystną sytuację finansową spółki potwierdza wskaźnik zadłużenie netto/kapitał własny, który na koniec grudnia wyniósł 1,63.

Planom Kredyt Inkaso sprzyja otoczenie zewnętrzne. Rynek wierzytelności w Polsce systematycznie rośnie. Zwiększa się zarówno wartość, jak i liczba obsługiwanych wierzytelności. Według raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), na koniec września 2017 r. łączna wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności na rynku polskim mierzona narastająco wynosiła 104,4 mld zł.

„Naszą ambicją jest poprawa wyników finansowych w całym roku obrotowym 2017/2018. Zamierzamy rozwijać się organicznie zarówno w oparciu o rynek krajowy, jak i zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Sondujemy również możliwość zaistnienia w kolejnych krajach. Nie wykluczamy akwizycji, ale pod warunkiem, że zagwarantuje nam ona określone efekty synergii"

podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

O spółce

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości