Zysk netto Elektrobudowy wzrósł r/r do 58,61 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 mar 2018, 09:11

Zysk netto Elektrobudowy wzrósł r/r do 58,61 mln zł w 2017 r.

Elektrobudowa odnotowała 58,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 69,75 mln zł wobec 61,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 902,9 mln zł w 2017 r. wobec 971,48 mln zł rok wcześniej.

"Wartość zawartych przez Elektrobudowa SA umów, zleceń i zamówień w 2017 roku wyniosła 760 526 tys. zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym pozyskano zamówienia o wartości 795 015 tys. zł, oznacza spadek o 4,3%"

czytamy w raporcie.

Portfel zamówień jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2017 roku osiągnął poziom 919 049 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 1 021 583 tys. zł). W porównaniu ze stanem za analogiczny okres ubiegłego roku portfel zamówień spadł o 10%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 52,03 mln zł wobec 53,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews), #ELB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości