Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2018, 12:24

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 60 mln zł. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej rozważa emisję kolejnej serii obligacji publicznych.

„Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wartości nabywanych portfeli wierzytelności. Biorąc pod uwagę transakcję sprzed kilku tygodni, kiedy nabyliśmy trzy portfele, składające się z należności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, łączna wartość nominalna zakupionych w ostatnim czasie pakietów przekracza 160 mln zł. Omawiane inwestycje zrealizowaliśmy na bardzo atrakcyjnych warunkach, dlatego wyrażamy optymizm odnośnie do kształtowania się wyników finansowych spółki w kolejnych okresach" 

komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

W marcu bieżącego roku Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości 30 mln zł. Popyt na walory przerósł ich podaż. Złożono zapisy na papiery dłużne o wartości 47,1 mln zł, co zakończyło się 36,4 proc. redukcją. Obligacje przydzielono 817 inwestorom. Oprocentowanie walorów w pierwszym okresie odsetkowym jest stałe i wynosi 5,6 proc. w skali roku, a w kolejnych okresach zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na rynku Catalyst.

Kredyt Inkaso rozważa emisję obligacji serii PA03, czyli trzeciej z kolei serii w ramach programu publicznego obowiązującego do listopada tego roku. Dotychczas w ramach programu spółka pozyskała 44,3 mln zł.

„Chcemy w pełni wykorzystać sprzyjającą koniunkturę w branży windykacyjnej oraz bardzo duże zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami, dlatego myślimy o emisji kolejnej serii. Termin emisji będzie jednak uzależniony od warunków rynkowych. Wierzymy, że rosnąca skala działania Kredyt Inkaso oraz atrakcyjne warunki inwestycji zostaną ponownie docenione przez rynek" 

podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

O spółce

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości