Idea Bank miał 14,6 mln zł zysku netto, 2,3 mld zł sprzedaży kredytowej w I kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2018, 09:20

Idea Bank miał 14,6 mln zł zysku netto, 2,3 mld zł sprzedaży kredytowej w I kw.

Idea Bank odnotował 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r., podał bank w raporcie. Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł.

"Zysk netto Grupy Idea Bank, bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG, wzrósł w I kwartale 2018 roku o 15% w porównaniu do IV kwartału 2017 roku"

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Idea Bank zwraca uwagę, że "ze względu na zaprzestanie konsolidacji Idea Getin Leasing SA w sprawozdaniu finansowym Grupy Idea Bank w III kwartale 2017 roku, wyniki I kwartału 2018 roku są odnoszone do IV kwartału 2017 roku".

"Dochody netto z działalności bankowej były wyższe o 8% niż w ostatnim kwartale 2017 roku. Koszty działania grupy, bez podatku od aktywów oraz składek i wpłat na rzecz BFG i KNF, pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Obciążenia regulacyjne w I kwartale 2018 roku wzrosły do 31,8 mln zł (vs. 15,9 mln zł w IV kwartale 2017 roku)"

czytamy dalej.

Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. Bank pozyskał ponad 30 tysięcy nowych klientów z aktywnymi rachunkami bieżącymi. Liczba nowych rachunków firmowych wzrosła do 10 tys. (+17% kw/kw), a rachunków osób fizycznych do 20 tys. (+55% kw/kw), podano także.

"Zgodnie z zapowiedziami, grupa utrzymuje sprzedaż produktów kredytowych na poziomie powyżej 2 mld zł kwartalnie. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad ofertą transakcyjną, pogłębiającą relację klienta z bankiem. Po wdrożeniu nowego podejścia do oceny ryzyka kredytowego, bank obserwuje poprawę jakości nowo udzielanych kredytów"

powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

Portfel kredytowy Grupy Idea Bank przekroczył 16,5 mld zł na koniec I kwartału 2018 roku, przy rosnącym udziale leasingu (wzrost o 5% w stosunku do IV kwartału 2017 roku) i faktoringu (zwyżka o 2%). Koszt ryzyka, wynoszący dla całego portfela 1,4%, był w I kwartale 2018 roku poniżej poziomu z 2017 roku (1,9%).

"Spadek wyniku odsetkowego grupy, ze 143 mln zł w IV kwartale 2017 roku do 138 mln zł w I kwartale 2018 roku, tj. o -3% kw/kw, związany był z rosnącym kosztem finansowania, a został zrównoważony wzrostem wyniku prowizyjnego, na który złożyły się głównie przychody z tytułu opłat i prowizji z działalności bankowej"

wyjaśnił bank.

Suma bilansowa grupy wyniosła na koniec marca 23,8 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 13,4%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 11,7%, podano także.

"Realizując nową strategię, Idea Bank równoważy apetyt na ryzyko. Wdrożyliśmy nowe modele scoringowe, pozwalające na efektywniejszą ocenę ryzyka kredytowego klientów. Wprowadziliśmy nową ofertę kredytową z cenami dostosowanymi do profilu ryzyka klientów. W kolejnych kwartałach będziemy nadal zmieniać strukturę sprzedaży kredytowej na korzyść klientów o lepszym profilu ryzyka"

podsumował Bury.

Działania podejmowane w I kwartale 2018 roku wpisują się w "Kierunki rozwoju na lata 2018-2020", ogłoszone przez Idea Bank w marcu 2018 roku, podkreślono także w materiale.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews), #IDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości