Qumak planuje emisję łącznie 234,7 mln akcji zw. z połączeniem z Euvic | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lip 2018, 08:45

Qumak planuje emisję łącznie 234,7 mln akcji zw. z połączeniem z Euvic

Qumak przedstawił propozycję emisji 234,7 mln akcji przede wszystkim w związku z połączeniem z Euvic, podała spółka.

„Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 234 747 344,00 zł z kwoty 40 375 082,00 zł do kwoty 275 122 426,00 zł, poprzez emisję akcji serii M oraz emisję akcji serii N" 

czytamy w projekcie uchwały.

Według komunikatu projekt uchwała zakłada emisję 35 mln akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej oraz 199 747 344 akcji serii N. Akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 568 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Euvic. Akcje serii N zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wszystkich wspólników spółki Euvic, zaznaczono w projekcie.

"Zarząd spółki rekomenduje, aby wspólnikom Euvic zostały zaoferowane przez spółkę akcje serii N w łącznej liczbie 199 747 344, po cenie emisyjnej w wysokości 1,0 zł każda akcja serii N, tj. o łącznej cenie emisyjnej za wszystkie akcje serii N w wysokości 199 747 344,0 zł"

czytamy w sprawozdaniu zarządu.

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Qumak spółki Euvic.

Wcześniej na początku czerwca spółka podała, że w rezultacie planowanej transakcji, Qumak nabędzie 100% udziałów Euvic, natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje Qumak nowej emisji serii N. Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym związanym z oddłużeniem spółki oraz rozwojem działalności, Qumak planuje dodatkową emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej. Zaproponowana przez zarząd cena w transakcji nabycia 100% udziałów Euvic wynosi 220 mln zł.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews), #QMK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości