Kogeneracja miała 17,45 mln zł zysku netto, 19,6 mln zł EBIT w I poł. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 sie 2018, 09:15

Kogeneracja miała 17,45 mln zł zysku netto, 19,6 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 17,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 87,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W analizowanym okresie najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto grupy miał głównie spadek szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT, które w I półroczu 2018 r. były ujemne i wyniosły 83 672 tys. zł w porównaniu do wartości ujemnej w I półroczu 2017 r. w kwocie 29 313 tys. zł. Zmiana szacunków jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych latach"

czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,6 mln zł wobec 108,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 520 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 563,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 75,87 mln zł wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews), #KGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości