Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2018, 15:14

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję

Apator, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 0,4 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

"Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 22 maja 2018 roku. Dokładną ilość akcji własnych nie biorących udziału w wypłacie zaliczki na poczet dywidendy emitent przekaże osobnym raportem bieżącym"

czytamy w komunikacie.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator w dniu 14 grudnia 2018 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 21 grudnia 2018, podano także.

"Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych"

czytamy dalej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews), #APT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości