Nextbike wydłużył umowę z Benefit Systems do końca 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 gru 2018, 14:15

Nextbike wydłużył umowę z Benefit Systems do końca 2021 r.

Nextbike Polska zawarł z Benefit Systems aneks do umowy z 10 maja 2016 r., wydłużający okres obowiązywania umowy o kolejne 3 lata tj. do 31 grudnia 2021 r., podał Nextbike. Zgodnie z aneksem posiadacze kart Multisport wydanych przez Benefit Systems, będą mogli korzystać z systemów roweru miejskiego, których operatorem jest Nextbike lub spółki od niego zależne, w miastach na terenie Polski, w których systemy zostały wdrożone na dzień zawarcia aneksu lub zostaną wdrożone po tym terminie.

"Na mocy zawartego aneksu wynagrodzenie emitenta z tytułu wykonania przedmiotu umowy obejmuje: (i) wynagrodzenie ryczałtowe za dostosowanie, niezbędne modyfikacje i utrzymanie systemu i systemu informatycznego, (ii) wynagrodzenie z tytułu dołączenia do systemu dodatkowych rowerów; (iii) wynagrodzenie z tytułu korzystania przez posiadaczy kart Multisport z rowerów. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło będzie łącznie 9 000 000 zł netto [...] wynagrodzenie dodatkowe przysługiwać będzie emitentowi z tytułu dołączenia do systemu dodatkowych rowerów, w wysokości 290 000 zł netto rocznie za każde kolejne 2 000 rowerów ponad pulę 24 000 rowerów dostępnych w systemach [...] wynagrodzenie za korzystanie będzie ustalane oraz płatne zgodnie z zasadami określonymi w umowie" - czytamy w komunikacie.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews), #NXB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości