GNB i Idea Bank oczekują, że połączony bank osiągnie 8% ROE w 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sty 2019, 08:35

GNB i Idea Bank oczekują, że połączony bank osiągnie 8% ROE w 2021 r.

Getin Noble Bank (GNB) i Idea Bank oczekują, że w 2021 r. połączony bank uzyska zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 8% (przed podatkiem bankowym). Zakładana zmiana struktury produktowej ma doprowadzić do zmniejszenia udziału kredytów hipotecznych w saldzie kredytowym do 37% i zwiększenia udziału kredytów detalicznych (innych niż hipoteczne) do 17% w 2021 r., podał bank.

W prezentacji podano, że powrót do rentowności ma nastąpić dzięki synergiom kosztowym, obniżeniu kosztów finansowania, optymalizacji kosztu ryzyka i skoncentrowaniu się na produktach o wyższej marży. 

"Docelowe poziomy rentowności będą utrzymane w kolejnych latach po wznowieniu płatności podatku bankowego" - czytamy. 

W ramach optymalizacji struktury produktowej udział kredytów hipotecznych ma spaść o 4 pkt proc. do 37% w 2021 r., zaś udział kredytów detalicznych, innych niż hipoteczne ma zwiększyć się w tym czasie o 6 pkt proc. do 17%. 

Planowane zmiany struktury depozytów mają doprowadzić do zwiększenia udziału rachunków bieżących do 49% w 2021 r. wobec 28% na koniec III kw. 2018 r. (pro forma). 

Banki podały także w prezentacji, że połączony podmiot ma duży potencjał do obniżenia kosztów finansowania, w związku z oczekiwanym wyrównaniem kosztów finansowania w bilansie Idea Banku do niższego poziomu Getin Noble Banku, a następnie do średniego poziomu rynkowego.

Getin Noble Bank i Idea Bank podały wczoraj, że zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały "Plan połączenia" i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 r., a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank, jednak podmiotem przejmującym - pod względem formalnym - będzie Idea Bank.

Banki szacują, iż synergie kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny. Koszt integracji oszacowano na poziomie 220 mln zł (przed podatkiem) w skali trzech lat. 

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews), #GNB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości