Grupa Apator realizuje roczną prognozę wyników | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lut 2019, 17:21

Grupa Apator realizuje roczną prognozę wyników

Zgodnie z deklaracjami Zarządu Spółki, Grupa Apator zamyka 12 miesięcy 2018 roku dobrymi wynikami finansowymi i stabilną sytuacją finansową.

  • Skonsolidowany wynik netto* 1-4Q 2018 powyżej górnego progu prognozy (71,3 mln zł, +62,4% r/r) w efekcie dobrych rezultatów w segmencie Energii Elektrycznej; przychody ze sprzedaży zrealizowane w okolicach dolnego progu prognozy (844,9 mln zł, -6,8% r/r);
  • Wyższy poziom EBITDA r/r o 32,0 mln zł (135,9 mln zł w 2018 vs 103,9 mln zł w 2017 r.) głównie w efekcie poprawy wyników w segmencie Energii Elektrycznej;
  • Zdecydowana poprawa rentowności na każdym poziomie rachunku wyników: marża na sprzedaży w 2018 r. na poziomie 12,0% wobec 8,0% rok wcześniej, wzrost marży EBITDA z 11,5% do 16,1%, a marży zysku netto z 4,8% do 8,4%;
  • Umocnienie pozycji w kraju, przy zachowaniu wysokiego udziału eksportu w sprzedaży (45%);
  • Dobra sytuacja finansowa Grupy, OCF na poziomie 90,5 mln zł, utrzymywanie bezpiecznej struktury finansowania;
  • Operacjonalizacja ogłoszonej w październiku ub.r. strategii biznesowej na lata 2019-2023.

* omówione wyniki obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną

W 4Q 2018 r. Grupa Apator kontynuowała działania w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, kontroli kosztów oraz optymalizacji portfela produktowego pod kątem obniżania TKW. Był to okres intensyfikacji sprzedaży (szczególnie w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła). W konsekwencji przychody 4Q osiągnęły rekordowy poziom 244,2 mln zł, a w ujęciu narastającym roczne przychody wyniosły 844,9 mln zł – głównie za sprawą wysokiej dynamiki obrotów w kraju (wzrost przychodów ogółem o 13,0% r/r). Także wyniki finansowe 12 miesięcy 2018 r – zarówno w ujęciu masy zysków, jak i wskaźników rentowności – były wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie 2017 r. W całym 2018 zysk ze sprzedaży Grupy Apator wzrósł o 29,0 mln zł do 101,2 mln zł, +40,3% r/r), wynik EBITDA o 32,0 mln zł do 135,9 mln zł, +30,8% r/r), a zysk netto o 27,4 mln zł (71,3 mln zł w 2018 r. +62,4% r/r).

Dynamika sprzedaży krajowej w 2018 roku była zdecydowanie wyższa niż sprzedaży eksportowej, w efekcie udział kraju w sprzedaży ogółem wyniósł w okresie 1-4Q 2018 r. 55%. Bardzo dobre wyniki na polskim rynku to zasługa głównie segmentu Energii Elektrycznej (wzrost sprzedaży r/r o ponad 21%), w którym wszystkie linie biznesowe osiągnęły w 2018 r. obroty wyższe niż rok wcześniej. Wzrost przychodów w kraju o 8% r/r zanotował również segment Wody i Ciepła. Jedynie w segmencie Gaz obroty krajowe były o 9% niższe niż rok wcześniej, ale tu tradycyjnie dominuje eksport, odpowiadający za blisko 84% sprzedaży segmentu Gaz w 2018 r.

Niższy udział eksportu w całkowitych obrotach związany jest przede wszystkim ze spadkiem sprzedaży segmentu Gaz (zakończenie realizacji dużego kontraktu w Wielkiej Brytanii o relatywnie wysokiej wartości obrotu, jednak o niskiej marży), zmniejszeniem sprzedaży liczników indukcyjnych (wycofywana technologia), zaś w segmencie Woda i Ciepło - z niższą sprzedażą na rynkach francuskim, hiszpańskim i włoskim (nasycenie rynku francuskiego w 2017 r., brak odpowiednich regulacji, w tym dot. obowiązkowego opomiarowania wszystkich grzejników, w Hiszpanii i we Włoszech). Oprócz Polski, głównym kierunkiem sprzedaży w Grupie pozostaje Unia Europejska, z dominującym udziałem rynków brytyjskiego, holenderskiego, czeskiego i niemieckiego. Wzrasta także znaczenie innych rynków regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, w tym Rosji, Ukrainy, Gruzji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Turcji.

W 2019 rok wchodzimy ze zdecydowanie wyższym backlogiem w porównaniu do zeszłorocznego, który pozwala z optymizmem myśleć o przyszłych wynikach – zapewnia Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apatora. - Będziemy dostarczać liczniki energii elektrycznej dla największych OSD w kraju, chociażby PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator i Tauron Dystrybucja, ale także dla klientów na rynku niemieckim. Ponadto dostarczymy gazomierze miechowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz gazomierze na rynek holenderski. Mamy także kontrakty na dostawy wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów. Widzimy, że tych kontraktów jest wyraźnie więcej niż w zeszłym roku – podsumowuje Prezes.

Grupa Apator rozpoczęła proces operacjonalizacji nowej strategii, w ramach którego podjęto szereg inicjatyw organizacyjnych oraz produktowych. Apator dostosowuje ofertę do trendów technologicznych i oczekiwań swoich klientów. Już w 2018 roku opracowano nowy licznik energii elektrycznej klasy smart wyposażony w nowoczesne moduły komunikacyjne. W efekcie wzrostu znaczenia rozwiązań smart grid w energetyce, Apator rozwija rodzinę inteligentnych rozłączników, rozbudowuje ofertę sterowników i zabezpieczeń do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej (m.in. wdrożono innowacyjny system FDIR do samoczynnego przywracania napięcia sieci ee). Grupa pracowała także nad kolejnymi produktami z rodziny wodomierzy ultradźwiękowych. Intensywne prace rozwojowe były prowadzone również w segmencie Gaz – powstały nowe odmiany gazomierzy przemysłowych oraz domowych, w tym urządzenia inteligentne.

W ramach optymalizacji organizacji Grupy Apator, na początku II kw. 2019 r. zakończony zostanie proces włączenia spółki Apator Control do Apator Elkomtech. Ponadto, przystąpiono do analizy mocy produkcyjnych w Grupie i opracowania planu rozbudowy zakładu w Ostaszewie. Wciąż postępuje proces automatyzacji produkcji, którego celem jest dalsze zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poprawa efektywności kosztowej działalności wytwórczej. W związku z planowanymi inwestycjami zasygnalizowanymi w opublikowanej strategii rozwoju, w 2019 roku nastąpi znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych r/r. Apator uzyskał przedłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 31 grudnia 2021 r., dzięki czemu otrzyma kolejne ulgi podatkowe w związku z nowymi inwestycjami.

Grupa Apator utrzymuje bezpieczną sytuację finansową, która zapewnia terminową spłatę zobowiązań, pozwala na prowadzenie działalności inwestycyjnej, jak również na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w postaci dywidendy. Apator wypłacił w grudniu 2018 roku zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2018 w wysokości 13,17 mln zł (0,40 zł na akcję).

Nasze osiągnięcia i bezpieczna sytuacja finansowa, w tym niskie zadłużenie, pozwalają nam kontynuować wypłatę atrakcyjnej dywidendy, nawet w sytuacji zwiększonego CAPEX-u. Wypłacona w grudniu 2018 zaliczka była najwyższa z dotychczasowych. Obecnie analizujemy nasz potencjał do wypłaty dywidendy za cały rok 2018 oraz przygotowujemy prognozy na 2019i w najbliższym czasie podzielimy się z rynkiem wynikami tych działań w formie rekomendacji Zarządu. – zapowiada Mirosław Klepacki. - W kolejnych latach będziemy intensyfikować nasze działania na rynkach zagranicznych, planujemy zwłaszcza wzmacniać naszą pozycję na kluczowym rynku niemieckim. Mamy już za sobą pierwsze wygrane przetargi w segmencie Energii Elektrycznej i solidny backlog na 2019. Pracujemy nad bazą produktową, aby zaoferować wymagającym klientom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb i dostępnej na ich rynku infrastruktury – dodaje Mirosław Klepacki. - Jako lider na rynku krajowym, bacznie przyglądamy się też procesom legislacyjnym, które zaważą na przyszłej polityce energetycznej Polski. Widzimy duże szanse dla Apatora w planowanym wprowadzeniu obowiązkowych wymian liczników w ramach nowej ustawy Prawo energetyczne, regulacjach związanych z poprawą efektywności energetycznej, Pakietem Zimowym UE i Rynkiem Mocy. Wiele zależy od ostatecznego kształtu nowo tworzonego prawa, dlatego staramy się aktywnie uczestniczyć we wszystkich inicjatywach związanych z tym procesem, w szczególności w konsultacjach publicznych – zaznacza Prezes.

O Spółce: Apator SA działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz). Grupa wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym rozwiązania klasy smart oraz systemy do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.

Źródło: Spółka, #APT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości