INTER RAO Lietuva wypłaci 58 eurocentów dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 kwi 2019, 17:45

INTER RAO Lietuva wypłaci 58 eurocentów dywidendy na akcję

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r. w łącznej wysokości 11,6 mln euro, czyli 0,58 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 13 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 17 maja br.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że niemal cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2018 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie kwota wypłacanej dywidendy odpowiada nieco ponad 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy INTER RAO Lietuva za ubiegły rok, który wyniósł 11,45 mln euro.

– INTER RAO Lietuva potwierdziła swój status stabilnej spółki dywidendowej. Już szósty rok z rzędu wypłacamy dywidendę w wysokości odpowiadającej niemal całemu zyskowi netto. Jest to szczególnie warte podkreślenia zważywszy na fakt, że w 2018 r. Spółce udało się znacząco powiększyć zysk netto pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego. INTER RAO Lietuva zamierza kontynuować politykę regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami w nadchodzących latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne okazje inwestycyjne – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

Źródło: Spółka, #IRL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości