Ruszają zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez spółki z grupy AR Packaging | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 lut 2020, 13:13

Ruszają zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez spółki z grupy AR Packaging

Od 12 lutego inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack. Spółki te są częścią grupy AR Packaging, jednej z wiodących firm z branży opakowań w Europie, która zamierza zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie BSC Drukarnia Opakowań z obecnych 60,82% do 100%. Zapisy przyjmowane są przez Santander Biuro Maklerskie i potrwają do 12 marca br.

AR Packaging oferuje 40,38 zł za każdą akcję BSC Drukarnia Opakowań, co oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

W opublikowanej 10 lutego br. opinii, zarząd BSC Drukarnia Opakowań ocenił, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki. Wskazał ponadto, że pozyskanie silnego i stabilnego inwestora leży w interesie spółki, a jej integracja z AR Packaging zapewni spółce dostęp do dodatkowych źródeł finansowania i pozwoli na przeprowadzenie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

– Wejście AR Packaging, poprzez A&R Carton, do akcjonariatu BSC Drukarnia Opakowań zostało zapowiedziane w pierwszej połowie listopada 2019 r. i spotkało się z pozytywną reakcją inwestorów – kurs BSC Drukarnia Opakowań od tamtego czasu istotnie wzrósł i obecnie jest blisko historycznego maksimum. Sprzedaż akcji w wezwaniu może być zatem doskonałą okazją dla mniejszościowych akcjonariuszy spółki do zrealizowania zysków z tej inwestycji. – powiedział Harald Schulz, Prezes Zarządu A&R Carton i jednocześnie Prezes AR Packaging.

AR Packaging, poprzez A&R Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji BSC Drukarnia Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3.842.136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań, AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

– Osiągnięcie pełnej kontroli nad BSC Drukarnia Opakowań i pełna integracja działalności spółki z naszą Grupą, w tym z naszym zakładem w Krakowie, umożliwi uzyskanie synergii operacyjnych i zwiększy możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Do budowania przewagi konkurencyjnej w naszej branży kluczowe są zaawansowane i kapitałochłonne technologie. Jako inwestor strategiczny, możemy zapewnić przeprowadzenie znaczących inwestycji, niezbędnych do dalszego rozwoju BSC Drukarnia Opakowań – podsumował Prezes AR Packaging.

Kluczowe daty wezwania

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 12 lutego 2020 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów: 12 marca 2020 r.

Zawarcie transakcji sprzedaży akcji: 17 marca 2020 r.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji: 20 marca 2020 r.

Zgodnie z właściwymi przepisami, termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem może zostać przedłużony, a informacja o ewentualnym przedłużeniu zapisów zostanie przekazana najpóźniej 27 lutego 2020 r.

A&R Carton / AR Packaging:

A&R Carton jest częścią AR Packaging, która jest jedną z wiodących firm z branży opakowań w Europie, z roczną sprzedażą netto na poziomie ponad 900 milionów euro, zatrudniającą 5500 pracowników w 28 fabrykach zlokalizowanych w 13 krajach. Główna siedziba firmy znajduje się w Lund w Szwecji.

W Polsce Grupa obecna jest w Krakowie, gdzie działa jeden z najnowocześniejszych zakładów Grupy – AR Carton Kraków, oraz w Poznaniu, dzięki przejęciu większościowego pakietu akcji BSC Drukarnia Opakowań.

Źródło: Spółka, #BSC

Zobacz także: BSC Drukarnia Opakowań SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości