GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDNIK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sty 2022, 17:20

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDNIK

Uchwała Nr 50/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDNIK

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 5.300 (pięć tysięcy trzysta) obligacji na okaziciela serii B21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDNIK, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości