Założenia polityki pieniężnej NBP w obecnym kształcie marginalizują RPP - Hardt, RPP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 sty 2022, 14:47

Założenia polityki pieniężnej NBP w obecnym kształcie marginalizują RPP - Hardt, RPP

Założenia polityki pieniężnej NBP w obecnym kształcie marginalizują rolę RPP w kształtowaniu polityki monetarnej - powiedział w trakcie webinaru INE PAN członek RPP Łukasz Hardt.

"Zgadzam się, że Rada jest marginalizowana, ale wynika to z bardziej fundamentalnych powodów niż zmiana regulaminu Rady. (...) Podobnie jak m.in. prof. Gatnar głosowaliśmy przeciwko przyjęciu założeń polityki pieniężnej na 2022 r. właśnie z tego powodu, że skup obligacji jest po prostu, upraszczam, wpływaniem na dłuższy koniec krzywej dochodowości, na długoterminowe stopy procentowe, i to Rada powinna o tym decydować. (...) Teraz zdecyduje o tym Zarząd NBP. Moim, czy naszym zdaniem, to jest zdanie mniejszości, o tym powinna decydować Rada. Konstytucja mówi wyraźnie, że to Rada prowadzi politykę pieniężną" - powiedział Hardt.

"W założeniach na przyszły rok wpisano także, że celem operacyjnym polityki pieniężnej jest to, żeby stawka rynku pieniężnego POLONIA kształtowała się nie na poziomie bliskim poziomu stopy referencyjnej, ale dodano zdanie, że ze względu na uwarunkowania rynkowe może ona kształtować się w korytarzu pomiędzy stopą lombardową, a depozytową. Również z prof. Gatnarem uważamy, że to jest bardzo istotna marginalizacja RPP i jej wpływu na wielkość różnych parametrów monetarnych" - dodał.

W związku z powyższym Łukasz Hardt i Eugeniusz Gatnar postulują fundamentalny przegląd założeń polityki pieniężnej.

Kadencja Hardta w RPP wygasa 20 lutego, co oznacza, że weźmie on udział w jeszcze jednym planowym posiedzeniu RPP w dn. 8 lutego. (PAP Biznes)

tus/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości