GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lip 2022, 13:20

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 667/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. w ramach 3 (trzech) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 667/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2022 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.XS2372795497BNPPBSKD052515.716
2.XS2372795570BNPPGOVE052454.223
3.XS2372792551BNPPBSKC052711.189

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości