Przeniesienie działalności maklerskiej do Banku Millennium | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lip 2022, 16:45

Przeniesienie działalności maklerskiej do Banku Millennium

29 lipca 2022 r. Bank Millennium dokonał integracji usług maklerskich z usługami bankowymi w ramach wyodrębnionej jednostki Banku pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium, które podlega członkowi Zarządu Banku odpowiedzialnemu za bankowość korporacyjną. Planowany od 2021 roku podział Millennium Domu Maklerskiego na dwie części w wyniku czego Bank przejął działalność maklerską, został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 29 lipca 2022 r.

- Przeniesienie działalności maklerskiej do Banku stwarza jeszcze większe możliwości rozwijania tych usług, zwłaszcza w zakresie digitalizacji. Celem Biura Maklerskiego będzie nadal dostarczanie najwyższej jakości kompleksowych usług w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym, doradztwa inwestycyjnego, analiz inwestycyjnych i finansowych, a także inwestowania w akcje, derywaty i obligacje. Dzięki integracji Bank zaoferuje klientom spójną ofertę usług bankowych i maklerskich świadczonych w jednej instytucji – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Bank Millennium jako następca prawny wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami. Dzięki temu klienci nie będą zobowiązani do podpisywania jakichkolwiek aneksów do obowiązujących umów. Szczegółowe informacje dotyczące zmian organizacyjnych i prawnych związanych z przejęciem działalności maklerskiej przez Bank umieszczone zostały na stronie internetowej.

Zmiana właścicielska nie wymaga od dotychczasowych klientów Domu Maklerskiego ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną bez zmian.

Źródło: Spółka, #MIL

Zobacz także: Bank Millennium SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości