BeeIN zamyka II kwartał | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sie 2022, 12:03

BeeIN zamyka II kwartał

Notowana na NewConnect spółka BeeIN, dostawca rozwiązań z sektora OZE, istotnie poprawiła rentowność handlową (11,5% vs 7% r/r) przy skokowym wzroście sprzedaży. Firma w I półroczu 2022 r. osiągnęła blisko 11 mln zł przychodów (wobec 8 mln zł z I półrocza 2021 r.). W sierpniu BeeIN podpisała umowę na 0,4 mln euro z firmą SAHARA LCC. Jednocześnie BeeIN konsekwentnie rozwija handel wysokomarżowymi pompami ciepła, których sprzedaż wzmacnia m.in. kontrakt zawarty ze spółką Polenergia Fotowoltaika.

BeeIN dynamicznie zwiększyła rentowność na poziomie zysku EBIT (11,3% vs. 7% r/r), zamykając I półrocze 2022 r. wynikiem operacyjnym sięgającym blisko 1,23 mln zł (vs. 0,56 mln zł w 1 półroczu 2021 r.). Zysk netto w I i II kwartale br. wyniósł łącznie 0,9 mln zł względem 0,4 mln zł w tym samym przedziale czasu w ub. r., przekładając się na wzrost rentowności o 3 pkt proc. W ocenie zarządu spółki, wzrost wyników i skali biznesu to efekt trafnego wyprzedzenia trendów rynkowych i zwinności w dostosowywaniu się do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz przygotowania oferty handlowej precyzyjnie dopasowanej do potrzeb klientów.

- Pomimo spodziewanego spowolnienia sprzedaży w obszarze fotowoltaiki, które wynikało ze zmian prawnych w systemie rozliczania energii, konsekwentnie realizowaliśmy kierunki rozwoju zaprezentowane podczas kwietniowego debiutu na rynku NewConnect. Dzięki temu odnotowujemy systematyczny wzrost przychodów i rentowności biznesu. Jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych na koniec trudnego dla branży drugiego kwartału, w którym istotnie zwiększyliśmy przychody w priorytetowym obszarze naszej działalności tj. w dystrybucji oraz montażu pomp ciepła. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, zarówno krótko- jak i średnioterminową - mówi Michał Sochacki, Prezes Zarządu BeeIN 

Firma od dwóch lat pracowała nad ulepszeniami i dostosowaniem do wymogów rynku europejskiego pompy ciepła z autorskiej linii SPRSUN SELECT która m.in. posiada aplikację w języku polskim oraz możliwość zdalnego monitorowania, ale i zarządzania urządzeniem.

Do uzyskania osiągniętych wyników finansowych przyczynia się także zabezpieczenie dostaw ww. pomp ciepła, które są obecnie na rynku towarem deficytowym. Wcześniejsza kontraktacja pozwala spółce na dalsze rozwijanie sprzedaży i pozyskiwanie zagranicznych kontrahentów których przybywa z każdym miesiącem. 23 sierpnia BeeIN zawarła umowę z ukraińską firmą Sahara LCC, której przedmiotem jest sprzedaż komponentów grzewczych, w tym pomp ciepła. Podpisanie kontraktu zbiegło się ze zrealizowaniem pierwszej transakcji i ma na celu uregulowanie zasad dalszej, długofalowej współpracy firm, a także określa jej skalę w pierwszym etapie.

11 sierpnia spółka zawarła również istotną umowę, która określa warunki dystrybucji pomp ciepła z autorskiej linii SPRSUN SELECT dla firmy Polenergia Fotowoltaika 

- BeeIN dynamicznie się rozwija i widzimy duże perspektywy nie tylko w obszarze rosnącej sprzedaży pomp ciepła ale i usług z nimi związanych. Zabezpieczamy dostawy na przyszły rok i rozszerzamy listę dostawców, oprócz SPRSUN SELECT oferujemy już DAIKIN i AIWA. Jednocześnie nie zapominamy o dużym potencjale tkwiącym w fotowoltaice - zarówno w Polsce, jak i w państwach, w których warunki wsparcia inwestycji prosumenckich są obecnie korzystniejsze niż w naszym kraju. Dlatego sukcesywnie poszerzamy sieć dystrybucji i skalę pozyskiwania polskich oraz zagranicznych kontrahentów. Tutaj pracujemy nad kilkoma umowami i myślę że w niedługim czasie powinniśmy mieć czym się pochwalić.
Niedawno zrealizowaliśmy pierwsze transakcje w ramach umów podpisanych ze spółkami Sahara LCC i Polenergia Fotowoltaika. Dzięki nowym umowom i systematycznemu wzrostowi obecnego biznesu jesteśmy przekonani, że sprzedaż w kolejnych kwartałach będzie dynamicznie rosnąć - podsumowuje Michał Sochacki.

O spółce BeeIN:

BeeIN jest dostawcą rozwiązań i bezpośrednim, certyfikowanym przedstawicielem wiodących światowych producentów komponentów OZE. Spółka świadczy również usługi montażu, monitoringu oraz serwisu uznanych producentów pomp ciepła (SPRSUN, DAIKIN, AIWA). BeeIN rozwija własny sklep e-commerce oraz marketplace.  Notowaną na rynku NewConnect spółkę wyróżnia strategia bazująca na zdywersyfikowanych filarach biznesu oraz najwyższej jakości urządzeniach i komponentach z wieloletnią gwarancją. Dalsze perspektywy rozwoju firmy skupiają się m.in. wokół dynamicznie rosnącego rynku pomp ciepła oraz działań zmierzających ku sukcesywnej ekspansji zagranicznej.

Źródło: Spółka, #BEE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości