Mo-BRUK publikuje wyniki za I półrocze 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sie 2022, 09:22

Mo-BRUK publikuje wyniki za I półrocze 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 111,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 58,7 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 45,6 mln zł zysku netto.

Cel: utrzymanie pozycji lidera

W I półroczu 2022 r. grupa Mo-BRUK uzyskała wysokie wskaźniki rentowności: EBITDA w wysokości 52,5 proc. oraz zysku netto na poziomie 40,9 proc. W analizowanym okresie rentowność aktywów ROA wyniosła 55,3 proc., a rentowność kapitału ROE 74 proc.

Sytuacja na „podstawowym” rynku Mo-BRUK-u pozostaje stabilna – rośnie zarówno wolumen odpadów do zagospodarowania, jak i stawki za ich przetworzenie. W I półroczu 2022 r. grupa osiągnęła 5,8 mln zł przychodów z likwidacji „bom ekologicznych”, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 30,8 mln zł. Niższe przychody z tego tytułu wpłynęły na sprzedaż i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Mo-BRUK spodziewa się ok. 17 mln zł wpływów w III kwartale bieżącego roku z tytułu zagospodarowania pozostałych odpadów z „bomby ekologicznej” w Gorlicach.

W I półroczu 2022 r. firma zagospodarowała 123,2 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (73,4 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (39,6 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (10,2 tys. ton). W analogicznym okresie poprzedniego roku Mo-BRUK zagospodarował 124,4 tys. ton odpadów.

Na koniec czerwca 2022 r. grupa Mo-BRUK dysponowała blisko 41,7 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,3, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Dla porównania, Mo-BRUK w I półroczu 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 74,1 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 55,8 mln zł zysku netto.

- Nasz cel pozostaje niezmienny - chcemy pozostać liderem na atrakcyjnym rynku zagospodarowania odpadów przemysłowych, poszukując nowych obszarów związanych z odpadami – komentuje Henryk Siodmok, prezes Mo-BRUK-u.

W 2022 r. Mo-BRUK zamierza wydać na inwestycje 20 mln zł, a w 2023 r. 60 mln zł, czego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych na koniec 2023 r. o 148 tys. ton (140 tys. ton w segmencie zestalania i stabilizacji oraz 8 tys. ton w segmencie spalania).

Odpowiedź na kryzys energetyczny

Wobec trwającego kryzysu energetycznego Mo-BRUK planuje sprzedaż mułów węglowych zlokalizowanych w należącym do spółki osadniku w Wałbrzychu. Firma posiada ok. 4 mln m3 tego paliwa.

Ponadto, przy rosnących cenach energii, Mo-BRUK zamierza stać się samowystarczalny energetycznie. Do końca 2022 r. spółka chce zainstalować ok. 200 kW mocy fotowoltaicznej, a do połowy 2024 r. moc instalacji ma wzrosnąć do ponad 2,5 MW, z czego większość będzie wytwarzana w jednostkach ORC, które będą przetwarzać ciepło odpadowe ze spalarni na energię elektryczną, w ten sposób zamykając ostatecznie obieg gospodarki zamkniętej.

Mo-BRUK zwraca także uwagę na niewystarczające wykorzystanie RDF w krajowym systemie energetycznym.

- Mamy nadzieję, że obecny kryzys energetyczny zmieni otoczenie prawne na korzystne dla RDF. Obecnie paliwo alternatywne wykorzystuje w Polsce tylko sektor cementowy i zaledwie jedna elektrociepłownia. Dużą szansą rozwoju dla RDF jest zainteresowanie tym paliwem przez sektor energetyki cieplnej i zawodowej, w tym małych instalacji, tzw. PEC-ów. To, po pierwsze, może rozwiązać problem rosnących cen za odbiór odpadów komunalnych, ponieważ można je wykorzystać energetycznie, w bezpieczny sposób, a po drugie uniezależni nas od importu paliw – podkreśla Siodmok.

O spółce Mo-BRUK:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Źródło: Spółka, #MRB

Zobacz także: Mirbud SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości