GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2606/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lis 2023, 18:03

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2606/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 1301/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2606/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 1 grudnia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2606/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 lipca 2027 r., rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „XS2643829711”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EIB0727”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości